Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht LB Grote zorgen over lokale democratie


Grote zorgen over lokale democratie
Lokaal Belang is onaangenaam verrast dat door een meerderheid van de partijen het door LB geagendeerde ingekomen stuk ‘Advies Commissie MER’ van de agenda is gehaald. Het agendapunt dat officieel al was toegevoegd aan de Commissievergadering Samenleving van woensdag 24 juni aanstaande, behelsde een gesprek met het college, de raad en eventuele insprekers, over het zeer kritische oordeel van de Commissie MER over het in opdracht van het college uitgevoerde MER-onderzoek en opgeleverde MER-rapport. Een MER-onderzoek dat gedaan is ten behoeve van de wens van het college om windturbines in onze gemeente te plaatsen. Maar dat onderzoek is op cruciale punten onvolledig gebleken. 
 
Lokaal Belang heeft de bij agendering behorende procedures keurig en tijdig gevolgd. Het is procedureel zeer onwenselijk en ongebruikelijk om, ook nog eens achter gesloten deuren in een speciaal daarvoor extra aangevraagde agendacommissie, een geagendeerd stuk van een agenda van een commissievergadering te halen. Als er al een agendawijziging zou kunnen plaatsvinden, behoort dat in de volle openbaarheid te gebeuren bij de vaststelling van de agenda tijdens de commissievergadering zelf. 
 
Om onduidelijke redenen hebben deze partijen er blijkbaar geen behoefte aan dit onderwerp volgende week in de openbaarheid te bespreken en loopt men actief weg voor een discussie. Een discussie waarvan het volstrekt logisch is deze op korte termijn publiekelijk te voeren en waar Lokaal Belang en inwoners al maanden op wachten. Een discussie die de meerderheid van de partijen kennelijk onwelgevallig is en hun blijkbaar op dit moment niet goed uitkomt. Het is belangrijk te melden dat Pro98 en VVD ons agenderingsverzoek gesteund hebben en wij danken hen daarvoor. 
 
Op deze wijze wordt een oppositiepartij in de komende commissievergadering actief de mond gesnoerd om het woord te voeren over een belangrijk onderwerp, namelijk het MER-advies over de windturbines. Maar dat niet alleen. Hiermee wordt het heel duidelijk dat onze lokale democratie in gevaar is. Want wat betekent het dat een meerderheid van de partijen actief en achter gesloten deuren een agendering van een onderwerp door een oppositiepartij blokkeert? Wat betekent dit voor toekomstige agenderingsverzoeken? Het is namelijk het recht van iedere partij om, mits tijdig en gemotiveerd, een punt op de agenda te zetten. En het is sinds jaar en dag de gewoonte om, ook al is het een verzoek van slechts 1 partij, het agenderingsverzoek toe te kennen.  
 
Lokaal Belang wil niet alleen bescherming van de lokale democratie, maar wil haar tevens versterken. De huidige bestuurscultuur in Barneveld is er helaas juist een van verdere aantasting van de lokale democratie en dat is ernstig en zorgelijk. Dat moet echt anders. Lokaal Belang laat het hier niet bij zitten. Wij zullen woensdag 24 juni a.s. bij de vaststelling van de agenda van de commissievergadering alsnog een poging doen dit onderwerp op de agenda terug te plaatsen. Lokaal Belang werkt tevens aan een motie vreemd aan de agenda om deze gang van zaken nader met de hele raad te bespreken. Wij hopen dat deze motie wél besproken mag worden door de meerderheid. 
 
Deze gang van zaken past in onze ogen niet bij de Barneveldse gemeenteraad. Daar horen transparantie, democratie en respect voor oppositie zeer hoog in het vaandel te staan. 

Persbericht 19-06-2020


Artikel Barneveldse Krant: "Lokaal Belang boos om uitgesteld winddebat"