Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht LB: Mestvergisting kans voor Barneveld?


Al vele jaren noemt Lokaal Belang mestvergisting als een kansrijke toevoeging om te voorzien in de energiebehoefte van Barneveld. Vorige week bracht de fractie van de lokale Barneveldse partij een werkbezoek aan de mestvergister bij de firma Dekker in buurgemeente Putten.

Op een relatief klein oppervlak van een half voetbalveld wordt hier door middel van het vergisten van mest, in combinatie met reststromen van Food- en Feedproducenten, voorzien in de elektriciteitsbehoefte van 1.500 huishoudens. Uit, voornamelijk, varkens- en koeienmest wordt een biogas gewonnen. Het is een veilig en vol continue proces op een temperatuur van 38 graden Celsius met toevoeging van bacteriën.  Het gewonnen gas dient vervolgens als brandstof voor de motoren die hier elektriciteit van maken. Dat dit een vervanging van fossiel gewonnen energie is is evident. Maar in het proces wordt ook een reductie van 30% van het aanwezige stikstof gerealiseerd.

Lokaal Belang raadslid Gert Hein Kevelam over hetgeen de fractie te zien kreeg in Putten: “Door de sterk veranderde situatie in de energiemarkt worden alternatieve vormen van energie in razend tempo interessant voor marktpartijen. Wat ons in dit proces zo aanspreekt is dat er meerdere zaken bij elkaar komen. Een niet fossiele energievoorziening, stikstofreductie en als extraatje in de toekomst wellicht gedeeltelijke vervanging van kunstmest (een product met een belastend productieproces) door residuen uit de vergistingssilo. Wat dit laatste betreft, hier staat Europese regelgeving de praktijk nog in de weg. Wij zouden graag in contact komen met potentiële initiatiefnemers om mogelijkheden in Barneveld te onderzoeken op het gebied van mestvergisting. Vanuit de gemeente zou er wellicht meegeholpen kunnen worden aan een haalbaarheids- en locatieonderzoek. Verder zou een positieve grondhouding richting een initiatiefnemer het vergunningentraject een zet in de goede richting kunnen geven.”

Persbericht Lokaal Belang 15 oktober 2022

content image
content image
content image