Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht: Leden Lokaal Belang kiezen nieuwe voorzitter en nieuw bestuur

Leden Lokaal Belang kiezen Paul Overgaauw als nieuwe voorzitter en kiezen tevens nieuw bestuur

In ontmoetingscentrum De Eng in Voorthuizen hebben de leden van Lokaal Belang op woensdag 29 juni jl. tijdens een algemene ledenvergadering afscheid genomen van Mijntje Pluimers als voorzitter van het bestuur van vereniging Lokaal Belang. Mijntje neemt afscheid omdat zij een maand geleden wethouder geworden is namens Lokaal Belang.

Paul Overgaauw is gekozen als nieuwe voorzitter van Lokaal Belang. Paul is geen onbekende bij Lokaal Belang. Vanaf het moment van oprichting is Paul actief bij Lokaal Belang.
De afgelopen 4 jaar is hij bij de fractie als fractie- assistent werkzaam geweest met daarbij de portefeuilles volksgezondheid, duurzaamheid en landbouw. In het dagelijks leven is Paul werkzaam als specialist microbiologie en docent-onderzoeker Veterinaire Volksgezondheid bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit in Utrecht.

Bij het afscheid van Mijntje roemde Paul de enorme inzet, energie en betekenis van Mijntje voor Lokaal Belang, de Barneveldse politiek en de samenleving. Hij verzekerde haar dat het DNA van Lokaal Belang - een open en transparante politiek, dienstbaar voor de inwoners en luisteren naar de inwoners - bij het nieuwe bestuur in goede handen is.

Naast Paul Overgaauw zijn de volgende bestuursleden gekozen: Esther Looij uit De Glind, Walenka Jansen uit Barneveld, Randy Wilbrink uit Barneveld en herkozen als bestuurslid is Jan Willem van den Born

Het nieuwe bestuur van Lokaal Belang gaat veel tijd en energie steken in de verdere groei van Lokaal Belang.

Paul Overgaauw: "Onze partij is de laatste jaren enorm gegroeid. Gegroeid in het aantal kiezers, gegroeid in raadszetels, we leveren een wethouder in het college van B&W, maar ook ons eigen Lokaal Belang team is enorm gegroeid. Deze groei willen we ook de komende jaren voortzetten zodat Lokaal Belang tot in lengte van jaren een rol van betekenis zal spelen in de Barneveldse politiek. We staan als partij middenin de samenleving.  De inwoners van onze gemeente weten Lokaal Belang te vinden als ze ons nodig hebben of goeie adviezen hebben om onze gemeente een stukje mooier te maken. Dat is fantastisch. Daar doen we het voor".

content image

Nieuw bestuur Lokaal Belang per 29 juni 2022:
Van links naar rechts: Esther Looij, Walenka Jansen, Jan Willem van den Born en Paul Overgaauw. Niet op de foto Randy Wilbrink