Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht: Lokaal Belang kiest nieuwe fractievoorzitter

Lokaal Belang kiest nieuwe fractievoorzitter
Nieuw raadslid maakt haar opwachting

Door het aanstaande wethouderschap namens haar partij Lokaal Belang, draagt huidig fractievoorzitter Mijntje Pluimers het voorzittersstokje per 1 juni a.s. over aan de huidige vicefractievoorzitter Jan Willem van den Born. De fractie heeft unaniem ingestemd met zijn voordracht. Er wordt beoogd dat Nadeche van Veen, thans raadscommissielid, vanwege het vertrek van Mijntje Pluimers uit de raad, de vrijgekomen raadszetel vanaf 1 juni zal gaan innemen.

Jan Willem van den Born (55, Barneveld), medeoprichter van de partij, heeft reeds een lange staat van dienst in de gemeenteraad. De afgelopen jaren zette hij zich voornamelijk in op dossiers als de groei en ontwikkeling van de gemeente Barneveld, de energietransitie en de regionale samenwerking. Hij is ondernemer, groot liefhebber van natuur en vogels en geniet van samenzijn met vrienden en familie.
Zijn passie en zijn brede interesse in de politiek zet hij heel graag in voor de samenleving van de gemeente Barneveld. Zijn portefeuilles zullen zich toespitsen op bestuur, veiligheid, energietransitie en regionale samenwerking.

De fractie heeft ook unaniem ingestemd met Gert Hein Kevelam (53, Garderen) als aanstaand vicefractievoorzitter. In het dagelijks leven manager van de NTTO (sportbond). Hij is zeer betrokken bij en actief in het dorpse leven en de maatschappelijke activiteiten die daar bij horen zoals ‘Garderen Slaat Door!’. Binnen de politiek houdt hij zich bezig met bouwen, wonen en financiën, heeft hij zitting in de auditcommissie en zal dat ook blijven doen.

Nadeche van Veen (31, Zwartebroek), geschoold als juridisch medewerker, toegepaste psychologie en onderwijs & ontwikkeling, staat te popelen om de volgende stap te maken als raadslid.
De afgelopen jaren was zij al zeer betrokken als Lokaal Belanger, maar nu hoopt zij de overstap te maken naar de raadszaal. Samen met haar man en zoon Adam van 4 jaar, woont zij, met trots als 6e generatie in het mooie Zwartebroek. Zij ervaart het elke dag als geschenk om van de mooie flora en fauna te mogen genieten. Daarnaast leest zij graag, is zij bezig in de tuin en heeft zij een brede politieke en maatschappelijke interesse. Met hart, ziel en verstand wil zij zich graag voor de inwoners van de gemeente Barneveld inzetten. Haar portefeuilles betreffen welzijn en zorg, volksgezondheid, communicatie en burgerparticipatie en duurzaamheid en milieu.

Mijntje Pluimers ‘’Het is een eer en geweldig om raadslid en fractievoorzitter te zijn en het verlaten van de raad en fractie is daarom niet gemakkelijk. Maar met Jan Willem als fractievoorzitter, Gert Hein als vicefractievoorzitter, Nadeche als nieuw raadslid en uiteraard de fractie als geheel, heb ik er het volste vertrouwen in dat ons geluid en onze inzet hoorbaar en zichtbaar blijft. Met deze fractie zorgen wij voor stabiliteit, continuïteit en vernieuwing. Met trots draag ik het stokje over aan mijn opvolgers.”