Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht Lokaal Belang over Rapport Eenhoorn


Leiderschap tonen is ook conclusies trekken
Lokaal Belang is van mening dat met het verschijnen van het glasheldere rapport van de commissie Eenhoorn de hoofdverantwoordelijke wethouder, dhr. de Kruijf, zijn ontslag behoort in te dienen. Lokaal Belang omarmt het rapport over de zandkwestie.  

Het onderzoek is destijds bedoeld geweest om de aandacht af te leiden van het falend optreden van het college en Lokaal Belang een interpellatiedebat onmogelijk te maken. Een interpellatiedebat waarin Lokaal Belang de wethouder ter verantwoording had willen roepen voor onder andere het destijds voor de tweede keer niet actief informeren van de gemeenteraad in deze ernstige kwestie, die verworden is tot een crisis. Later zelfs nog een derde keer. Dit onderzoek is echter in het gezicht van het college en de zes andere partijen ontploft. 

Lokaal Belang heeft vele malen gezegd en geschreven dat inwoners moeten kunnen rekenen op een bestuur dat hun belangen dient, proactief en transparant acteert en bovenal goed communiceert. Dit rapport toont haarscherp aan dat Lokaal Belang al die tijd helaas gelijk had; het ontbrak het college van Burgemeester en Wethouders aan regie, leiderschap, daadkrachtig en proactief optreden, tijdig en transparant communiceren en het kwam onvoldoende op voor de belangen van de getroffen inwoners.  
Van volksvertegenwoordigers mag en moet dus worden verwacht dat zij voor die belangen opkomen. Dat is precies wat Lokaal Belang gedaan heeft. Wat Lokaal Belang betreft had de commissie Eenhoorn de naam van Lokaal Belang expliciet in het rapport mogen vermelden als de partij die veel vragen heeft gesteld en interpellatiedebatten heeft aangevraagd. Want inderdaad, Lokaal Belang was de enige kritische partij die heeft geprobeerd de onderste steen boven te krijgen; zeer tot ongenoegen van het college en de andere partijen. De opmerkingen hierover beschouwen wij dus als een compliment. En als Lokaal Belang, net als alle andere partijen, het concept-rapport had mogen controleren en bespreken, had zij daar zeker voor gepleit. Maar, zoals bekend is, wordt dit concept-rapport tot de dag van vandaag voor Lokaal Belang geheim gehouden. 

Lokaal Belang vindt, naast de controlerende rol van de raad, haar volksvertegenwoordigende rol erg belangrijk. Er was alle aanleiding om het college, dat deze kwestie bijna een jaar lang onder de pet hield, dit vervolgens ten onrechte ontkende, een college dat zelfs de schijn van belangenverstrengeling met de firma Vink opriep en geen regie had, scherp te bevragen. Juist in het belang van inwoners. Dat is onze wettelijke en ook eervolle taak. Op de kritiek over het stellen van vragen en interpellatiedebatten kan ook nog opgemerkt worden dat het vreemd zou zijn als Lokaal Belang deze stappen in het licht van bovenstaande juist niet had gezet. Lokaal Belang had dit niet hoeven doen als dit college van B &W gewoon zijn werk naar behoren had gedaan. 

Dit college van Burgemeester en Wethouders heeft in deze crisis aantoonbaar gefaald. Inwoners zijn tot op de dag van vandaag zeer ontevreden en het vertrouwen in dit college van B & W is verdwenen. Het is daarom spijtig dat de hoofdverantwoordelijke wethouder niet direct tijdens het verschijnen van dit rapport de eer aan zichzelf gehouden heeft en ervoor gekozen heeft om, net als destijds een wethouder in de Veller-crisis, direct op te stappen. Dit is namelijk een belangrijke eerste stap om het vertrouwen van de inwoners in de Barneveldse politiek te herstellen. Wij zijn van mening dat met de uitkomsten van dit rapport het functioneren van wethouder de Kruijf onmogelijk geworden is. Wat Lokaal Belang betreft is daar geen discussie of debat voor nodig. 

Einde persbericht 9 september 2019