Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht: Lokaal Belang trekt zich terug van ontmoeting raden Barneveld-Scherpenzeel


Lokaal Belang trekt zich terug van ontmoeting raden Barneveld-Scherpenzeel
Lokaal Belang was van plan er en gezellige en ontspannen kennismaking van te maken vanavond, 28 september 2021.
Een avond waarbij informele ontmoeting en kennismaking tussen vertegenwoordigers van de gemeenteraden van Barneveld en Scherpenzeel centraal stond. Helaas hebben wij vandaag moeten besluiten niet te gaan. In onderstaand persbericht de redenen daarvoor.
Lokaal Belang is een voorstander van ontmoeting, informeel en formeel overleg. Een goede basis daarvoor is van belang.

Persbericht
De fractie van Lokaal Belang trekt zich terug van de informele bijeenkomst op 28 september a.s. waarbij vertegenwoordigers van de Barneveldse en Scherpenzeelse gemeenteraden informeel kennis met elkaar konden maken. De ingezonden brief van de heer Scheijgrond  in de Barneveldse Krant is daar de directe reden voor.

De heer Scheijgrond, als organisator, kiest er onder andere voor om, zonder overleg met het Presidium, een brief te sturen met daarin impliciet en expliciet kritiek op de keuzes van de twee partijen, GBS en SGP uit Scherpenzeel.

Hij wekt tevens de suggestie dat hij namens alle andere partijen spreekt; “Daarom is het belangrijk dat er nu eindelijk een kennismaking komt tussen Scherpenzeelse en Barneveldse raadsleden. Hiervoor is breed draagvlak. Alle Barneveldse en drie Scherpenzeelse partijen hechten hieraan” en hoe zaken in het verleden gegaan zouden zijn.

De afspraak was er een ontspannen en gezellig samenzijn van te maken, dus zeker geen politieke insteek. Maar blijkens de brief van de heer Scheijgrond heeft hij toch een iets andere agenda. Hij kiest ervoor om direct kritiek te uiten op de te respecteren keuzes van twee partijen.
Zij vertegenwoordigen de meerderheid van de samenleving van Scherpenzeel. Als het doel van de bijeenkomst daadwerkelijk ‘begrip, ontmoeting en verbinding’ is, is een dergelijke brief hoogst opmerkelijk.

Lokaal Belang wenst niet mee te doen aan dergelijke politieke spelletjes en zal daarom niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst op 28 september a.s.

Einde persbericht