Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht: Reclame-uiting


De Fractie van Lokaal Belang heeft met schrik kennisgenomen van het nieuwsbericht dat de SGP (de Provinciale Statenfractie in samenwerking met de Barneveldse raadsfractie) bezwaar maakt tegen reclameposters met daarop twee zoenende vrouwen. 
 
Voor Lokaal Belang is gelijkwaardigheid tussen alle mensen en het recht hebben op gelijke behandeling volgens artikel 1 van de Grondwet, heel erg belangrijk. Vrijheid van meningsuiting is dat ook, met uitzondering van (het oproepen tot) haat en geweld jegens anderen.  
 
Dat is ook de reden dat Lokaal Belang voor de motie van de regenboogvlag stemde, ondanks het feit dat wij de acceptatie en respect naar de LHBT-gemeenschap alle 365 dagen per jaar willen zien. De SGP-raadsfractie sprak in haar bijdrage over deze vlag over “het niet willen afschrijven van mensen, polarisatie voorkomen en vooral in gesprek blijven over dit onderwerp”. Dat vonden wij toen goede woorden.
Op hetzelfde moment heeft deze zelfde SGP-raadsfractie vragen gesteld over reclameposters waarop zoenende vrouwen te zien zijn. De fractie van Lokaal Belang vindt het verdrietig en kwetsend te moeten ervaren dat de gesproken woorden in tegenspraak zijn met het feitelijke handelen door de SGP. Op deze wijze vindt namelijk juist wel polarisatie plaats en de kans op gesprek wordt hiermee danig verkleind. Ook wordt hiermee een negatief signaal afgegeven over, in dit geval, lesbische vrouwen.  
 
De Statenfractie van de SGP is door de Barneveldse SGP-fractie benaderd en de Statenfractie heeft toen vragen gesteld. Deze vragen komen neer op het verzoek om “kaders te stellen om dergelijke aanstootgevende reclame te voorkomen en op korte termijn maatregelen te nemen de posters te verwijderen”. Naast bovenstaande vraagt de SGP op deze wijze een neutraal overheidsorgaan in te grijpen in reclame-uitingen die vallen onder het recht op vrije meningsuiting. Daarmee vraagt de SGP tevens dat de Provincie stelling neemt over een bepaalde geaardheid en de levenswijze die daarbij hoort. Dat vindt Lokaal Belang een kwalijke zaak. De overheid behoort iedere burger tenslotte neutraal te behandelen. 
 
Inmiddels hebben ook de landelijke media berichten over deze kwestie geplaatst. Op deze wijze komt de gemeente Barneveld weer negatief in het nieuws als zijnde een intolerante gemeente die een andere geaardheid en levenswijze dan de heteroseksuele, niet accepteert. Een gemeente waar je niet mag zijn wie je bent, een gemeente waar mensen wel worden afgeschreven. Uiterst pijnlijk.  Alle goede bedoelingen met het evenementenstimuleringsbeleid en dorpspromotie krijgen hierdoor overigens ook weer een klap, maar dat is slechts een bijzaak. 
 
Al met al vraagt de fractie van Lokaal Belang het gemeentebestuur, de coalitie van SGP, Pro98, CU en het CDA, openlijk afstand te nemen van de gestelde vragen door de Statenfractie van de SGP. Daarnaast vraagt de fractie van Lokaal Belang openlijk en expliciet te benadrukken dat in de gemeente Barneveld met ruim 58.000 inwoners iedereen welkom is, je mag zijn wie je bent, je gelijkwaardig behandeld wordt en dat wij een tolerante samenleving zijn waar wij niet polariseren, maar samenleven en respecteren. 
 
De fractie van Lokaal Belang distantieert zich volledig van de gestelde vragen en de gedane verzoeken. Bij Lokaal Belang is iedereen gelijkwaardig en is integer handelen naar de medemens het fundament.