Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht: SGP, LB en CU ondertekenen nieuw coalitieakkoord ‘Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam’


SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie ondertekenen nieuw coalitieakkoord ‘Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam’

Op vrijdag 20 mei is het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026 gepresenteerd en ondertekend door de fractievoorzitters Jan Top (SGP), Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en Henk Wiesenekker (ChristenUnie). De drie politieke partijen vormen samen het nieuwe college van de gemeente Barneveld.

In het coalitieakkoord met de titel ‘Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam’ zetten SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie hun ambities centraal ten aanzien van de grote maatschappelijke opgaven waar de gemeente Barneveld voor staat.

Portefeuilleverdeling wethouders
De kandidaat-wethouders voor het nieuwe college zijn de heer Bennie Wijnne (SGP), de heer Wim Oosterwijk (SGP), mevrouw Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en de heer Hans van Daalen (ChristenUnie). In het coalitieakkoord staat in de bijlage de nieuwe portefeuilleverdeling van de vier wethouders.

Bespreking in gemeenteraadsvergadering
Op 1 juni wordt het coalitieakkoord toegelicht en besproken in de gemeenteraad. Dan vindt ook de verkiezing en beëdiging van de vier wethouders plaats

Het coalitieakkoord 2022-2026 staat op de gemeentelijke website barneveld.nl/coalitieakkoord

 

content image