Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht vertrek Gonda Lenters en komst Gert Hein Kevelam


Langs deze weg laat Lokaal Belang weten dat Gonda Lenters vanwege privé taken  die niet meer te combineren waren met het raadswerk, helaas heeft moeten besluiten om haar raadslidmaatschap neer te leggen. Zij vindt dit bijzonder jammer en zal haar werk als raadslid gaan missen. Zij zal worden opgevolgd door Gert Hein Kevelam uit Garderen. De voorzitter van de raad, burgemeester Asje van Dijk, is geïnformeerd over het vertrek van Gonda.

Zoals bekend heeft Gonda de afgelopen jaren vooral veel tijd en energie besteed aan de energietransitie, milieu en sociaal domein. Zij heeft hiermee veel kennis vergaard met betrekking tot deze beleidsterreinen. Zowel om deze reden als vanwege haar rol in brede zin binnen ons team, spijt het ons dan ook zeer dat zij haar raadslidmaatschap gaat neerleggen, maar uiteraard respecteren wij haar besluit. Wij danken Gonda hartelijk voor haar tomeloze inzet voor de samenleving, de inwoners en voor Lokaal Belang als partij. Gonda is gelukkig bereid om de fractie voorlopig uitgebreid als adviseur bij te staan, om een goede kennisoverdracht inzake duurzaamheid en energie mogelijk te maken.

Gonda bedankt de fractie van Lokaal Belang voor de fijne samenwerking en de mogelijkheid om samen met hen de publieke zaak te mogen dienen. En langs deze weg wil Gonda ook graag alle anderen bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Zij zal naast de fractie, met name het debat in de raad gaan missen en dankt alle raadsfracties voor de prachtige en nuttige discussies in de afgelopen jaren; soms op het scherp van de snede. De coronacrisis heeft voor iedereen grote gevolgen en zal ongetwijfeld ook tot moeilijke maatschappelijke keuzes in de nabije toekomst leiden. Gonda wenst de raad en het college hierbij veel kracht en wijsheid toe.

Daarnaast verwelkomt de fractie van harte haar opvolger; Gert Hein Kevelam uit Garderen, de eerstvolgende op de kieslijst van de partij. Gert Hein Kevelam is 51 jaar, getrouwd met Aletta. Zij hebben drie dochters in de leeftijd van 22, 19 en 17 jaar. In het dagelijks leven is hij werkzaam als General Manager bij de Nederlandse Truck- en Tractorpulling Organisatie, een sportbond die door het hele land betrokken is bij de organisatie van Pulling evenementen.

Gert Hein is de afgelopen vijfentwintig jaar altijd betrokken geweest als vrijwilliger bij diverse maatschappelijke initiatieven en clubs. Zo was hij o.a. voorzitter van de Oranjevereniging en van voetbalvereniging Veluwse Boys in Garderen. Het geeft hem plezier en energie om met een leuke club mensen dingen voor elkaar te krijgen waar veel anderen weer plezier aan beleven. Op dit moment is hij voorzitter van het cultureel straatfestival ‘Garderen Slaat Door!’ Vanuit deze maatschappelijke betrokkenheid vindt hij interesse voor de lokale politiek een logische stap. Gert Hein zijn portefeuilles zullen liggen op het gebied van ruimtelijke ordening, werk & inkomen en financiën. 

Hij heeft zich destijds verkiesbaar gesteld omdat hij merkte dat hij met dezelfde verwondering rondloopt als veel van de mensen om hem heen. Vooropgesteld vindt hij dat de gemeente in de regel keurig bestuurd wordt. Maar toch valt het hem soms op dat hele simpele problemen met even simpele oplossingen, vaak jaren duren. Terwijl aan de andere kant zaken die impact hebben op het leven voor de komende tientallen jaren, soms met grote haast worden behandeld. Zo’n haast dat er geen tijd lijkt te zijn om de alternatieven naar behoren te onderzoeken. Vandaar zijn keuze voor Lokaal Belang. Oplossen wat velen hindert en zorgvuldig nadenken over beslissingen die onze generaties overstijgen. De slogan van Lokaal Belang ‘Het kan ook anders’ is Gert Hein dan ook uit het hart gegrepen. Hij kijkt er dan ook naar uit om, met zijn fractiegenoten en namens de inwoners van de Gemeente Barneveld, het college kritisch maar constructief te controleren en daar waar mogelijk en nodig mooie initiatieven naar voren te brengen.


28 mei 2020