Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persverklaring en oproep aan kerken betreffende corona


Lokaal Belang vraagt solidariteit

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de, ook deze week weer, ontstane ophef over het aantal kerkgangers onder enkele kerken, ook in Barneveld. Wij betreuren deze situatie. Niet in de laatste plaats omdat dit het begrip en draagvlak voor de regels, richtlijnen en adviezen ondermijnt. En dat is, in deze zeer zorgelijke situatie waarin ons hele land zich bevindt, ernstig. Daarnaast zet het ook mensen tegen elkaar op. Juist in deze tijd is verbinding en begrip tussen verschillende groepen mensen belangrijk.

Wij menen dat je in een ruimte waar bijvoorbeeld 2000 mensen in kunnen, op een veilige manier 200 mensen kunt plaatsen. Wij geloven ook dat de kerken en kerkgangers zich aan de regels houden. Dat is de praktische kant. Maar in het kader van beeldvorming en solidariteit vinden wij dat je je als kerk zou moeten voegen naar de landelijke richtlijnen en die zijn nu eenmaal 30 personen. Solidair zijn naar elkaar, naar alle inwoners, ook naar mensen die geen lid zijn van de betreffende kerken.

Wij hebben respect voor ieders levens- en geloofsopvatting en de vrijheid van godsdienst is een groot goed. De vrijheid van godsdienst is er ooit gekomen om het mogen geloven veilig te stellen. Maar die staat niet onder druk. De volksgezondheid staat wel onder druk. Wij doen er allen goed aan de dringende regels en richtlijnen die de regering niet voor niets oplegt, op te volgen en dus verantwoordelijkheid te nemen voor ons allemaal. Des te eerder zijn wij van deze crisis af.

Naast de beschadiging van onze goede naam als burgerlijke gemeente, beschadigt dit ook het aanzien van kerken in algemene zin. Wij maken ons zorgen dat door de houding van enkele kerken, dit uiteindelijk negatief zal neerslaan op alle kerken. De uitzonderingspositie die er wettelijk nu nog is, zou hierdoor tegen de kerken kunnen keren. Want, door het verspelen van ‘krediet’ bij de overheid en de samenleving, zou de huidige situatie wel eens ten koste kunnen gaan van álle geloven en kerken. En dat is wat wij niet willen.

Lokaal Belang staat voor solidariteit met en verantwoordelijkheid naar elkaar. Daarom doet LB een oproep: Neem uw maatschappelijke verantwoordelijkheid, toon bescheidenheid en toon verantwoordelijkheid voor iédere inwoner; laat maximaal 30 kerkleden per dienst toe.
Tot slot wenst Lokaal Belang iedereen een goede gezondheid.
 

Fractie Lokaal Belang
Barneveld, 20 oktober 2020