Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Programma

Lokaal Belang bruist!
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de nieuwe lokale, zelfstandige en onafhankelijke politieke partij in de gemeente Barneveld; Lokaal Belang. Dit verkiezingsprogramma is het resultaat van twee jaar intensieve samenwerking van het team. Daarnaast hebben vele betrokkenen die Lokaal Belang een warm hart toedragen, input en commentaar geleverd. Daar ben ik erg dankbaar voor. 
 
Balans en waarden
Het verkiezingsprogramma is een breed gedragen en gebalanceerd programma, gebaseerd op onze waarden en onze visie, dat bijdraagt aan een nog betere en mooiere gemeente Barneveld. 
 
Eigenheid en thema’s
Elke kern in onze gemeente is belangrijk en dat zijn er volgens Lokaal Belang 10. Elke kern heeft zijn eigenheid en de voor die kern belangrijke thema’s. Lokaal Belang heeft oog voor deze eigenheid en thema’s. Daarom kent dit verkiezingsprogramma een apart hoofdstuk met de daarin specifieke aandachtspunten per kern.  
 
Frisse wind
Lokaal Belang vindt het tijd voor een frisse wind. Het in links-rechts-, conservatief-progressief-, christelijk- niet-christelijk-, liberaal-, sociaal- denken, is niet meer van deze tijd en werkt in de ogen van Lokaal Belang niet in de gemeentelijke politiek. Elke situatie vraagt om een open blik met afweging van alle belangen. Het belang van onze burgers en bedrijven staat hierbij centraal. En dat wil het team van Lokaal Belang in woord (het verkiezingsprogramma) en daad uitdragen. 
 
Verscheidenheid en het team
De verscheidenheid van inwoners van de gemeente Barneveld is groot. En uiteraard moeten wij met elkaar samen leven en werken om de maatschappij vorm te geven. Het team van Lokaal Belang kenmerkt zich door de grote verscheidenheid in achtergrond. Op deze manier zijn wij breed in de samenleving vertegenwoordigd en handelen wij overeenkomstig de volgende passage in onze statuten “Wij willen de belangen van álle inwoners van de gemeente Barneveld vanuit een lokaal en breed perspectief kunnen dienen”
 
Toekomstgericht en verantwoordelijkheid
Lokaal Belang is een toekomstgerichte en constructieve partij. Het verkiezingsprogramma is een richting. Dat betekent dat als er zich nieuwe onderbouwde inzichten voordoen, Lokaal Belang daarvoor de ogen niet sluit, maar daarnaar handelt. In samenwerking met anderen wil Lokaal Belang graag verantwoordelijkheid nemen voor de gemeente Barneveld en haar inwoners en wil daarom graag deelnemen aan een nieuwe coalitie. Lokaal Belang staat daarbij open voor alle partijen die op een positieve, constructieve en pragmatische manier willen samen werken in het belang van de gemeente Barneveld en haar inwoners.

 

Mijntje Pluimers-Foeken
Lijsttrekker Lokaal Belang Gemeente Barneveld
December 2017 

Het verkiezingsprogramma kent een onderverdeling naar de belangrijkste thema's. Deze zijn uitgewerkt en terug te vinden in het pull-down menu onder het kopje 'programma'.
Heeft u interesse in een specifiek onderwerp, dan kunt u hieronder ook direct doorlinken naar de desbetreffende pagina:

H1Veiligheid
H2Welzijn & zorg en Werk & inkomen
H3Groen en Openbare ruimte
H4Economie en lokaal bedrijfsleven
H5Milieu en duurzaamheid
H6Verkeer, vervoer en Infrastructuur
H7Onderwijs, cultuur en sport
H8Bestuur
H9Bouwen en wonen
H10Recreatie en toerisme
H11Dierenwelzijn
H12Financiën en belastingen