Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Ruimte voor de Flying Bikes en MTB

Flying Bikes en andere sportverenigingen

Voorzitter, dank u wel.

Dit voorstel heet Uitvoeringskrediet verplaatsing Flying Bikes en MTB.
Maar gaat het daar wel over?

Wat Lokaal Belang betreft zijn er hier 3 onderwerpen te beschouwen:
Inzet voor sport, waar mijn collega Marleen Blankenburgh zich de afgelopen jaren steeds voor inzet; degelijk financieel beleid en bestemmingsplannen, waar mijn college Gert Hein Kevelam zich mee bezighoudt en openbaar bestuur en communicatie waar u ondergetekende wel eens wat over hoort zeggen. Alles komt in dit voorstel samen.

Voorzitter, wij gunnen de Flying Bikes, na al die jaren, eindelijk een toekomstbestendige nieuwe huisvesting. Hun zoektocht voor de locatie zelf, is gelukkig alweer een tijdje voorbij. Voldoet dit voorstel in basis? Ja, maar we hebben zelden zo’n gecompliceerd en op bepaalde punten merkwaardig voorstel gezien.

Als volgt:

 1. Het college stelt de bijdrage van 700K in de voorwaardelijke sfeer voor. Hierdoor wordt er een lange tijd van onzekerheid gecreëerd waar zowel de Flying Bikes als MTB geen invloed op hebben en dus ook niet voor verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Het college heeft op vragen in de commissie in het kader van financiële onderbouwing aangegeven dat alle bedragen en ramingen goed doordacht en onderbouwd zijn.
  Dan mogen wij als raad uitgaan van voldoende financiële zekerheid en vinden wij dat de voorwaardelijke sfeer uit het raadsvoorstel gehaald moet worden. Wij gaan verder uit van het goede overleg tussen Plaatselijk Belang en het college over de invulling van het achterblijvende gebied, En, zoals wij hopen, zo groen mogelijk. Laat dit plaatsvinden zonder de harde voorwaarde van 560K maar als streefwaarde, want niemand weet wat het uiteindelijke voorstel precies gaat worden. Wellicht een voorstel met onverwachte kansen. Daarvoor amendement 1.
   
 2. Zoals aangegeven is de Flying Bikes niet zoekende meer, ze hebben sinds enige tijd een nieuwe locatie. Het amendement van 19 juni 2019 sprak over ‘diverse sportverenigingen die zoeken naar structurele huisvesting’, zoals BDSV, Petanque en de IJs- en skeelervereniging ea, die zijn nog steeds zoekende. In het amendement staat duidelijk omschreven dat de 615K ten goede moet komen aan ‘accommodatie voor diverse sportactiviteiten’ voor diverse sportverenigingen die op zoek zijn naar structurele huisvesting.
  Tevens riep het amendement expliciet op tot, en was het genoemde geld t.w. € 615.000,- bestemd voor, het onderzoeken van alle mogelijkheden tot samenwerking teneinde de huisvestingsvraagstukken van diverse sportverenigingen op te lossen. Van die samenwerking is tot op heden niets gebleken. Sterker nog, er hebben geen gesprekken plaatsgevonden. De genoemde verenigingen staan hier met lege handen en dat is voor Lokaal Belang heel moeilijk te verteren.
  De waarde van een rotonde wordt niet betwist, echter deze hoort niet thuis in dit voorstel aangaande een sportaccomodatie. De rotonde dient al helemaal niet gefinancierd te worden uit de € 615.000,- daar het eerder genoemde amendement volstrekt helder is voor wat betreft de bestedingsdoelen van dit bedrag. Daarvoor hadden wij in eerste instantie een tweede amendement geschreven.
  Maar, mocht er nou een kans zijn dat BDSV en Petenque en wellicht nog andere verenigingen, ook op deze locatie gehuisvest worden, dan kunnen wij het gebruik van die 615K billijken. Daarom hebben we overtuigd meegetekend met de motie, samen met CU, SGP en BI aangaande het opstarten van de gesprekken met de verenigingen, teneinde te bezien of ook deze 2 verenigingen daar structureel gehuisvest kunnen worden.
  Daarbij aansluitend moet het overgebleven deel van de locatie bij voorkeur beschikbaar blijven voor andere maatschappelijke functies, zoals deze of andere verenigingen. En mocht het college een alternatief plan wensen, dan vragen wij hen dat tijdig en voorafgaande aan die alternatieve planvorming aan de raad voor te leggen. Daarvoor dienen wij, het is al gezegd, samen met CU, SGP en BI een amendement in.

Samenvattend voorzitter:
Wij staan positief t.o.v. van dit voorstel, maar wij hopen niet ooit weer zo’n vreemd voorstel te ontvangen.
Regel het, regel het goed. Communiceer en overleg en voer moties en amendementen uit zoals ze bedoeld zijn.
Dat is degelijk, dat is betrouwbaar en dat zogt voor mooie ontwikkelingen in onze gemeente.

Dank u.

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers

7-7-2021

Foto: Flying Bikes Kootwijkerbroek