Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen aangaande glasvezel in het Buitengebied


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande glasvezel in het Buitengebied. 

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de problemen met de aanleg en aansluiting van glasvezel in het buitengebied van Stroe. Lokaal Belang beschouwt een goed functionerend internet als een primaire behoefte (conform de nutsvoorzieningen). Zeker voor ondernemers is deze voorziening van levensbelang. Grote dossiers en/of grote hoeveelheden data moeten vlot verstuurd en ontvangen kunnen worden. Ook voor particulieren; denk bijvoorbeeld aan schoolgaande en studerende kinderen, erg belangrijk. Lokaal Belang wil dat binnen 4 jaar alle kernen en het gehele buitengebied van onze gemeente voorzien zijn van glasvezel en is daarom blij dat er eindelijk gewerkt wordt aan de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Barneveld.  

Zo ook in Stroe. Helaas hebben ons van bedrijven en particulieren in een deel van Stroe klachten bereikt over het almaar uitblijven van de aansluiting van glasvezel. Half 2017 hebben particulieren en ondernemers in diverse buitengebieden van onze gemeente (Stroe, Kootwijkerbroek, Kootwijk, Garderen, Zwartebroek, Terschuur) overeenkomsten gesloten met Glasvezel Buitenaf. In de gehele periode is voor de eerste 3 dorpen steeds sprake geweest van en een belofte gedaan van de uiterlijke aansluittermijn eind 2018. Helaas is dit nog steeds niet het geval voor (een deel van) Stroe. 

Het verhaal is dat er op een deel van het tracé asbest in de grond zit (gebied tussen Ravenweg en Stroeërweg). Voordat verder gegaan kan worden met de aanleg, moet de grond gesaneerd worden of moet er worden gekozen voor een ander tracé. De aannemer NKM heeft al sinds januari kennis van deze vervuiling. Het werk ligt stil, er gebeurt op het oog niets. De gemeente geeft aan dat de aannemer de grond moet saneren, de aannemer zegt dat de gemeente de grond moet saneren. Inwoners en ondernemers horen van Glasvezel Buitenaf en NKM al een tijd dat zij een brief zouden krijgen, maar dat is tot op heden nog steeds niet het geval. Oftewel, inwoners en ondernemers worden de dupe van een kwestie waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn. De frustratie van hen is begrijpelijk temeer omdat zij al zo lang wachten op een basisvoorziening die voor zovelen al zo gewoon is. 
 
Wij stellen de volgende vragen:

  1. Is het college ermee bekend dat aanleg van glasvezel in het buitengebied van Stroe vertraging heeft opgelopen?
  2. Van wie is het stuk grond waarin de vervuiling zit?  
  3. Wie moet volgens het college de grond saneren en op basis van welke wet/regel?
  4. Hoe kijkt het college aan tegen het vermeende verschil van inzicht tussen de aannemer en de gemeente met betrekking tot de sanering van de grond?
  5. Los van dat er sprake is van de aanleg van glasvezel, hoe komt het dat er asbest in de grond zit en is het schadelijk voor mens, flora en fauna?
  6. Op welke wijze kan het college haar invloed uitoefenen om dit project z.s.m. vlot te trekken?
  7. Stel, de aannemer kiest voor een ander tracé, is het college bereid te bekijken of, hoe en door wie het stuk grond alsnog gesaneerd kan worden? Los van wie hiervoor verantwoordelijk is.
  8. Hoe loopt de aanleg van glasvezel voor inwoners en ondernemers in (het buitengebied) van Garderen, Voorthuizen, Zwartebroek en Terschuur? Wanneer kunnen zij van de aansluiting op glasvezel gaan genieten? Mochten hier ook problemen zijn, bent u bereid ons middels een memo op de hoogte te stellen van de situatie en het plan van aanpak?
  9. Hoe zijn in algemene zin de ontwikkelingen met de aanleg van glasvezel en de 2 miljoen euro die voor de stimulering daarvan gereserveerd is? Zijn er nog gebieden waar dit geld ingezet kan worden? 

 
Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken, Fractievoorzitter 

content image