Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen aangaande toekomst horeca in de gemeente Barneveld


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de toekomst van de horeca in de gemeente Barneveld. 

Lokaal Belang heeft met schrik kennisgenomen van het besluit van de uitbater van Club Move om zijn zaak te sluiten met name vanwege de strenge handhaving op alcoholgebruik door minderjarige bezoekers. Hij gaf aan “gaandeweg steeds meer gedwongen te worden als handhaver op te treden. Er kwamen steeds meer regeltjes bij”. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de jongeren gezellig en veilig kunnen uitgaan in onze eigen gemeente. Het voorkomt ´horecatoerisme´ naar andere gemeenten met alle risico’s van dien. De gemeente moet onze jongeren wat te bieden hebben. Lokaal Belang vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, de ondernemers en hun gasten om dit uitgaan in goede banen te leiden waarbij er niet teveel overlast mag optreden. De eerder genomen maatregelen (bv horecatelefoon) ondersteunen wij en hebben tot verbetering geleid. Wij zien de laatste tijd echter een tendens waarbij steeds meer verantwoordelijkheid bij ondernemers gelegd wordt. Echter, wij vinden dat de primaire verantwoordelijkheid voor het gedrag van jongeren bij de jongeren zelf en hun ouders ligt. Wij maken ons zorgen over de toekomst van horecaondernemingen, met kroegen en cafés in het bijzonder. In dec. 2018 stelden wij daar ook al vragen over. Vele jongeren gedragen zich goed, hebben het leuk en regelen een BOB. Wij willen niet dat zij de dupe worden. 
 
Afgelopen raadsvergadering stelde de raad het ‘Actieplan terugdringen alcohol en drugs in het verkeer’ vast. Lokaal Belang was de enige partij die opkwam voor de horecaondernemers en vond dat zij serieus moeten worden genomen en dat een reële verantwoordelijkheid van ze moet worden gevraagd. Bijvoorbeeld tijdens het structurele horecaoverleg tussen de gemeente en deze horecaondernemers. De wethouder heeft Lokaal Belang niet helemaal kunnen geruststellen op dit punt, maar heeft wel aangegeven dit overleg op een goede wijze te blijven vormgeven. 
 

  1. Is het college het met ons eens dat het voor jongeren en hun ouders (en de toekomstige jongeren!), goed en fijn is als onze jongeren in onze eigen gemeente kunnen uitgaan?
  2. Bij navraag bleek dat horecaondernemers het ‘Actieplan’ helemaal niet kennen en ook niet zijn betrokken bij (het proces tot) dit Actieplan. Daar schrikken wij van. Waarom heeft het college de ondernemers niet betrokken bij de totstandkoming van dit Actieplan of tenminste op de hoogte gesteld? Tenslotte, uw college geeft aan dat u vindt dat ondernemers ook verantwoordelijk zijn. Wanneer gaat het college alsnog hierover met de horecaondernemers in overleg?
  3. Is het college het met ons eens dat teveel regeldruk en teveel verantwoordelijkheden voor horecaondernemers een ongewenst risico met zich meebrengt; namelijk dat horecaondernemers het ondernemen niet meer zien zitten en ermee stoppen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze denkt het college om te gaan met ‘regeldruk’ en het zojuist vastgestelde ‘Actieplan’?
  4. Is het college het met ons eens dat verdwijnen van horecagelegenheden kan leiden tot o.a. ‘alcoholtoerisme’ met daarbij mogelijk ernstige gevolgen zoals ongelukken?
  5. Is het college bereid op het gebied van handhaving meer accent te leggen op de ‘gebruiker’ (de jongeren) in plaats van op de ondernemer? Oftewel, ondersteun de ondernemer, en beboet de zich misdragende jongeren. Wordt er in elke gemeente van Fris Valley op dezelfde wijze gehandhaafd of is dit hier strenger?
  6. Op welke wijze denkt het college, in samenwerking met horecaondernemers, onze goedwillende jongeren een plek te kunnen blijven geven om uit te gaan?

 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,  
Mijntje Pluimers, Fractievoorzitter