Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen communicatie beeldentuin Garderen


Barneveld, 24 april 2018

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de opmerkingen van gemeentelijke voorlichter dhr. B. Rebel in het Algemeen Dagblad van dinsdag 24 april 2018.

Lokaal Belang heeft vorige week donderdag 19 april jl. bij de rondvraag van de commissie grondgebied een vraag gesteld m.b.t. de controverse tussen enerzijds de gemeente Barneveld en anderzijds de eigenaar van de Beeldentuin in Garderen, dhr. A. van Ee. De wethouder heeft ons toen mede gedeeld dat het college een week nodig heeft om met een inhoudelijke reactie te komen. Lokaal Belang wacht met interesse deze reactie en beantwoording af.

Vandaag lazen wij tot onze grote verbazing dat de gemeentelijke voorlichter, dhr. B. Rebel, in het Algemeen Dagblad van 24 april reeds vooruitloopt op de reactie van het college. Wij citeren: “De gemeente is niet van gedachten veranderd”. En daarna: “Wat er daarna gebeurt hangt af van de situatie die we aantreffen”.


Wij stellen de volgende vragen:
 

 1. Loopt dhr. B. Rebel hier vooruit op de inhoudelijke reactie van het college?
   
 2. ​Is er tussen dhr. B. Rebel en het college vooraf afgesproken wat de reactie naar de pers zal zijn m.b.t. dit onderwerp en is daarmee rekening gehouden met de toegezegde inhoudelijke reactie richting Lokaal Belang? En zo ja, wanneer is deze reactie precies afgesproken?
   
 3. Indien het antwoord op vraag 2 ja is, waarom deze volgordelijkheid? Indien een wethouder in een commissievergadering een toezegging doet over een reactie met betrekking tot een onderwerp dat de gemoederen binnen en buiten de gemeente danig bezighoudt, is het dan aan een gemeentelijke voorlichter om via de pers reeds inhoudelijk te reageren?
   
 4. Is het college het met Lokaal Belang eens dat het goed is om als gemeente niet via de pers over de zaak te communiceren alvorens de gemeenteraad een inhoudelijke reactie ontvangen heeft, zoals afgesproken tijdens de commissievergadering grondgebied van 19 april jl?
   
 5. Is het college het er mee eens dat deze hele situatie schadelijk is voor de reputatie van de gemeente Barneveld?Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born