Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen CU en LB over horeca en detailhandel i.v.m. de coronacrisis


Geacht college,

Namens de fracties van de ChristenUnie en Lokaal Belang stellen wij u, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de horeca en detailhandel.

Ondernemers in de detailhandel en horeca maken zware tijden door. Hoe zwaar het kan zijn was bijvoorbeeld te lezen in een interview met Mark van Beek in de Barneveldse Krant van afgelopen zaterdag. Voor hem betekent de coronaperiode 80 uur per week werken terwijl hij flink verlies maakt. Een grote groep ondernemers bevindt zich in een vergelijkbare schrijnende situatie. Veelal leidt dit ook tot ingrijpende financiële én psychische problemen.

Onze mogelijkheden als gemeente zijn beperkt, maar als gesteld wordt dat we ‘alleen samen corona eronder krijgen’ dan moeten we dat ook écht samen doen. Het is goed om te horen dat er in enige mate ook op afspraak gewinkeld mag gaan worden. En de inzamelingsactie voor ondernemers in Voorthuizen is hartverwarmend. Maar is het genoeg?
En, voor de horeca verandert er niets. Daardoor hebben de horeca-ondernemers nog steeds te maken met flink afgenomen inkomsten.

Onze fracties maken zich zorgen over deze ondernemers, hun werknemers en gezinnen, maar ook over wat dit voor onze winkelcentra betekent op het moment dat we terug gaan naar het ‘normale normaal’. De winkelcentra moeten levendig zijn, maar dat zullen ze niet zijn als veel zaken failliet gaan.

Afgelopen maandag ontvingen de burgemeester en de fractievoorzitters een brief van de Barneveldse Middenstandsvereniging met het verzoek om richting de veiligheidsregio en het kabinet te pleiten voor opening van de winkels, de horeca en culturele organisaties. Deze brief wordt komende woensdag op verzoek kort in de commissie besproken. Heropening kan nog niet. Maar we vragen wel van het college om hier actief over mee te denken en hun invloed waar nodig en mogelijk aan te wenden.

Heel concreet denken we dan bijvoorbeeld aan een mogelijkheid om (picknick-)tafels neer te zetten in de buurt van horeca. Of gebruik te laten maken van de al aanwezige tafels. We zien nu al dat mensen overdag bijvoorbeeld broodjes of koffie afhalen en daar dan op muurtjes of bankjes van genieten. Maar hoe mooi zou het zijn als het afhalen overdag gestimuleerd wordt, zodat mensen meer mogelijkheden hebben om ergens te gaan zitten. Natuurlijk moeten die tafeltjes dan wel goed verspreid staan, zodat de coronamaatregelen worden gerespecteerd. Wellicht kan het college in overleg met winkeliers en horeca-ondernemers tot werkbare afspraken komen. Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Is het college bereid om met de centrumondernemers en KNH te overleggen over mogelijkheden om de horeca te helpen hun vak uit te oefenen?
2. Is het college bereid het idee van de (picknick-)tafels op korte termijn te onderzoeken?

Natuurlijk moeten ideeën wel passen binnen de maatregelen zoals die door de regering genomen worden. De regering maakt de afwegingen en moet, natuurlijk, waken voor toename van het aantal besmettingen. Echter, het is wel belangrijk dat de zorgen die er zijn breed gedeeld worden en vooral te kijken naar wat wél kan. De (horeca-)ondernemers staat het water aan de lippen. Vandaag werd de urgentie nog eens extra onderstreept in de Tweede kamer, waarbij bijvoorbeeld gesteld werd dat het openen van terrassen, naast mogelijkheden voor de horecaondernemers, ook ruimte geeft het bezoek van gasten veel beter te reguleren als het gaat om corona-maatregelen.

3. Is de burgemeester bereid om ook in het overleg van de Veiligheidsregio aan te dringen op gesprekken met detailhandel en horeca om in overleg met betreffende ondernemers en/of hun vertegenwoordigers, op zoek te gaan naar mogelijkheden ‘wat wel kan’ om ondernemers hun zaak (ruimer) te kunnen laten openen?
4. Is de burgemeester bereid om de zorgen voor de detailhandel, horeca en culturele instellingen door te geleiden naar de Veiligheidsregio en vervolgens het Veiligheidsberaad?

Wij vragen u vriendelijk, met het oog op de bespreking woensdag 3 maart aanstaande, deze vragen voor die tijd te beantwoorden. Wij zijn u daar alvast zeer erkentelijk voor.

Met vriendelijke groet namens ChristenUnie en Lokaal Belang,
Lukas Scheijgrond
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 24 februari 2021