Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen inzake keren op de Zelderseweg


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande keren op de Zelderseweg ter hoogte van de Goudreinet/McDonald’s.

Afgelopen weekend publiceerde ANWB Verkeersinformatie de nieuwste filelijsten over het eerste halfjaar van 2019. In de top 10 met zwaarste files in de ochtendspits is de A1 (traject Voorthuizen-Amersfoort) gestegen naar de 1ste plek en bij de avondspits bezet de A1 de 6e plek (traject Amersfoort-west-Barneveld).
Niet een notering om als gemeente trots op te zijn. De verkeerssituatie op het knooppunt A1/A30 wordt voor onze gemeente steeds nijpender. Files worden langer, beginnen vroeger, eindigen later en zorgen voor veel economische schade voor onze ondernemers en de gemeente als geheel, omdat de bereikbaarheid steeds vaker in het geding komt. De urgentie voor een structurele aanpak is hoog en we zijn dan ook blij met de toenemende aandacht van de minister en vanuit de Tweede Kamer voor dit knelpunt; mede dankzij inzet van het college.

De filedrukte heeft niet alleen effect op de doorstroming op de A1 en A30 maar inmiddels ook op toevoerwegen, zoals de N301. Het is bekend dat deze weg gebruikt wordt als sluiproute. Daarnaast is er hinder van autoverkeer dat met een handig trucje probeert de file gedeeltelijk te vermijden. Een keerverbod (d.m.v. een U turn-bord) zou mogelijk een oplossing kunnen bieden.

De situatie is als volgt:
Het komt steeds vaker voor dat automobilisten bij filevorming op de A30, bij de toerit naar de A1 richting Amersfoort/Amsterdam, een handigheidje uithalen door een stuk van de file te vermijden. Als ze zien dat het vol staat, nemen zij de baan rechtdoor N301 Nijkerk/Putten, nemen die afslag richting Terschuur, keren dan vervolgens bij de afslag ter hoogte van de Goudreinet/Mc. Donald’s en kunnen daardoor via de verkeerslichten naar de oprit naar de A1. Door op die plek in te voegen, staan ze minder lang in de file. Begrijpelijk dat dit handigheidje wordt toegepast, echter, dit heeft nadelige effecten voor het overige verkeer dat gebruik maakt van de N301. Bestemmingsverkeer van en naar o.a. Terschuur/Zwartebroek, waaronder ondernemers en forenzen, ondervinden hinder van dit extra verkeer en van dit omkeren op de Zelderseweg. Het zorgt hiermee voor extra vertraging voor zowel tegenliggers als achteropkomend verkeer.
Daarnaast constateren we regelmatig dat automobilisten aan het eind van de A30, ter hoogte van de verkeerslichten rechtsaf slaan richting Amersfoort i.p.v. linksaf. Ook dit om de file te omzeilen. 
 

Wij stellen de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het bovengenoemde verkeersgedrag?
  2. Lokaal Belang ziet graag dat er op deze locatie maatregelen worden getroffen en denkt daarbij aan plaatsing van het bord ‘F7-keerverbod’op de Zelderseweg.
    a. Is het college bereid de situatie te bekijken en indien mogelijk, zo snel mogelijk een ‘F7-keerverbod’ te regelen?
    b. Zo ja, op welke termijn?
    c. Zo nee, waarom niet?
  3. Ziet het college nog andere mogelijkheden om de doorstroming ter plaatse en rond de afslag naar N301 te verbeteren?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

content image