Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB aangaande de financiele positie van het Schaffelaartheater


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de financiële positie en de toekomst van het Schaffelaartheater.

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft de culturele sector te maken met ingrijpende maatregelen en is de situatie voor veel theaters in het land zeer zorgelijk. Zonder extra financiële steun vanuit de overheid dreigt voor deze theaters, op korte of lange termijn, het faillissement.
Het is ons bekend dat ook het Schaffelaartheater in zwaar weer verkeert. Recent hebben we vernomen dat, met pijn in het hart, een groot deel van het personeel is ontslagen en dat alles op alles moet worden gezet om een faillissement te voorkomen (artikelen Barneveldse Krant en Omroep Gelderland). Ook de 2e coronamonitor benoemde eind juni de ernst van de situatie: “Het Schaffelaartheater heeft urgentie, aangezien zij nu teren op de reserves van het MTB en technisch failliet zijn”.

Lokaal Belang draagt de cultuursector en in het bijzonder het Schaffelaartheater een warm hart toe. Wij vinden het theater van grote waarde, vanwege de mogelijkheid tot cultuurbeleving, cultuureducatie en de sociale, maatschappelijke functie die het vervult. Wij hebben bijzonder veel waardering voor de inzet van velen die daarbij betrokken zijn of zijn geweest, het gepassioneerde personeel en de vele vrijwilligers. Het theater noemt zich met recht ‘het culturele hart van Barneveld’. Wij willen dan ook graag dat het Schaffelaartheater blijft bestaan en vinden dat het niet door het coronavirus failliet mag gaan.

Eind augustus is de start van het nieuwe theaterseizoen 2020/2021; een seizoen helaas met een slecht financieel perspectief zolang de ‘anderhalvemetersamenleving’ blijft voortduren en er geen verdienmodel te maken is.
Hoe compensatie en steun vanuit het Rijk en/of de provincie er voor het Schaffelaartheater precies uit gaat zien, is op dit moment nog onduidelijk. Het bedrag dat inmiddels in augustus is toegekend (€ 45.000,- subsidie vanuit de Provincie Gelderland), is een goede eerste aanzet, maar slechts een druppel op de gloeiende plaat en dekt lang niet alle kosten en gederfde inkomsten. De provincie Gelderland kondigde in juni een regeling aan voor middelgrote theaters met meer dan 300 stoelen. Dat biedt mogelijk perspectief, evenals het extra steunpakket dat het kabinet afgelopen vrijdag bekend maakte. Maar hoe zit het met de voorwaarden, is het voldoende om faillissement af te wenden en komt de steun op tijd?

Die onzekerheid over voldoende compensatie uit aanvullende fondsen (hoeveel? op welke termijn?), de dreiging van faillissementen van theaters in heel Nederland, de urgentie die spreekt uit de berichten, en heel spoedig onze eigen begroting, geeft ons mede aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat het Schaffelaartheater tot in lengte van jaren behouden moet blijven voor onze gemeente? Graag een toelichting.

  2. Is het college het met ons eens dat de coronacrisis niet de reden mag zijn dat het theater failliet gaat? Graag een toelichting

  3. Is het college bereid bij de begroting met een voorstel te komen om middels een financiële injectie het Schaffelaartheater overeind te houden? Want, de belastingbetaler heeft afgelopen jaren veel geld in het Schaffelaartheater gestoken.Het zou kapitaal- én cultuurvernietiging zijn als het Schaffelaartheater failliet zou gaan. Lokaal Belang wil dat te allen tijde voorkomen gezien de grote waarde die zij aan het theater hecht.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 1 september 2020

 

Artikelen ter info:​

-Omroep Gelderland 3 juli: ‘Noodlijdend theater Barneveld ontslaat helft van personeel: 'Met pijn in het hart'

-Barneveldse Krant 10 juli: ‘Schaffelaartheater ontslaat personeel om faillissement te voorkomen’

-Barneveldse Krant 13 augustus: ‘5.000 provinciale corona-euro's voor Barneveldse culturele instellingen’:​