Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB aangaande deelname NK tegelwippen en vergroenen in de gemeente

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het NK tegelwippen en vergroenen in de gemeente.

Hoe meer groen, hoe beter, wat Lokaal Belang betreft. Goed voor het welzijn van mensen, goed voor de kwaliteit van de lucht (zuivering van fijnstof, opname van stikstof), productie van zuurstof, maar ook een middel tegen wateroverlast, verdroging en hittestress. Daarom vindt Lokaal Belang het in een tijd waarbij het zorgzaam omgaan met de aarde gelukkig steeds meer aandacht krijgt, mede omdat steeds meer groen dreigt te verdwijnen, elke redelijke gelegenheid moet worden aangegrepen te vergroenen en bestaand groen te behouden. Lokaal Belang schenkt en plant ieder jaar rond Boomfeestdag een boom in de gemeente Barneveld om ook een bijdrage te leveren aan deze vergroening. Hoe mooi zou het zijn als veel meer mogelijkheden worden aangrepen, door gemeente en inwoners samen, om te vergroenen.

Lokaal Belang is daarom erg enthousiast over het initiatief NK-tegelwippen, dat ook dit jaar weer plaatsvindt (van 21 maart t/m 31 oktober). Vorig jaar was dit een groot succes en deden vele gemeenten mee. Helaas niet de gemeente Barneveld. En dat vinden wij jammer, omdat op 11 november 2020 op vragen van Pro98 nog toegezegd werd de suggestie voor deelname aan dit NK, mee te nemen. Tot op heden hebben we er niets meer over gehoord. Maar er is een nieuwe kans! Er wordt opgeroepen om met zoveel mogelijk gemeenten mee te doen en gemeenten kunnen zich ook via de organisatie gemakkelijk aanmelden ( https://nk-tegelwippen.nl/ ). Op de site is heel veel informatie te vinden, ook voor gemeenten. Er wordt helder uitgelegd hoe het een en ander in elkaar zit en er worden inspirerende tips gegeven om dit project tot een succes te maken. Er zijn ook geen kosten verboden aan deelname. Lokaal Belang wil heel graag dat de gemeente Barneveld dit jaar wel meedoet.
 

“Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Daarbij krijgen we steeds vaker te maken met problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is versteend. Al die stenen verkoelen niet op een hete dag en laten geen water door wanneer het regent. Dat regenwater kan dan het riool overbelasten of je kelder inlopen. Meer groen gaat dit tegen. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat een groenere leefomgeving een positief effect heeft op onze mentale gezondheid én draagt het bij aan meer biodiversiteit.”

 

  1. Bent u het met ons eens dat dit een mooie en laagdrempelige manier is om te vergroenen en de gemeente daarmee klimaatbestendiger te maken?
  2. De gemeente Barneveld kent een subsidieregeling ‘regenwater vasthouden’, waarmee o.a. ingezet wordt op ontharden van tuinen. Is het college met ons van mening dat deelname aan het NK-tegelwippen een extra stimulans kan geven om gebruik te maken van deze regeling en het tevens een goed middel is om onttegelen weer eens onder de aandacht te brengen bij onze inwoners?
  3. Bent u bereid zich zo spoedig mogelijk bij dit initiatief aan te melden?
  4. Bent u bereid daarvoor een actieve campagne te starten richting inwoners?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter, raadslid

content image

Boomfeestdag
november 2021, Barneveld
https://www.youtube.com/watch?v=yO0gZjpGsJM

content image

Extra boomplant in het kader van biodiversiteit
december 2021, Voorthuizen
https://www.youtube.com/watch?v=PQU5AHccC9g