Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB aangaande huisvestingsproblematiek Floralia bouwteams

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de huisvestingsproblematiek van de aan de Floraliavereniging Voorthuizen deelnemende bouwgroepen/teams.

Deze deelnemers kampen met een toenemende afname van beschikbare bouwlocaties door o.a. het functieveranderingsbeleid waardoor meerdere bouwlocaties vervallen in verband met de verkoop van sloopmeters. Sinds februari 2022 heeft een aantal bouwgroepen tijdelijk onderdak gevonden op het terrein van de Oranjevereniging in Voorthuizen. Hier is voor het plaatsen van een loods een tijdelijke gedoogvergunning verleend. Lokaal Belang heeft kennisgenomen van het feit dat deze gedoogvergunning in mei 2024 verloopt. Gezien het feit dat de verhuizing van de Oranjevereniging op dat moment nog niet gerealiseerd zal zijn is men dringend op zoek naar een alternatief voor de (momenteel) 4 à 5 bouwgroepen. Zonder deze deelnemende bouwgroepen is het evenement gedoemd te eindigen.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat dit evenement, dat dit jaar haar 90e editie beleeft, kan blijven voortbestaan. Het zorgt voor cohesie in de diverse deelnemende wijken en is tevens een goede promotie voor het dorp Voorthuizen en de gemeente Barneveld gezien de bezoekersaantallen (ca. 20.000 per editie) en de publiciteit rondom het corso. Daarnaast staat het evenement sinds 2021 op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van Unesco. Tijdens een overleg met een aantal bestuursleden van de Floraliavereniging kwam een 3-tal mogelijke locaties ter sprake die (nu nog) in het bezit zijn van de gemeente Barneveld. Er is momenteel ruimte beschikbaar op de parkeerplaats achter het oude dorpshuis (’t Trefpunt), een andere optie zou kunnen zijn om gebruik te maken van een deel van de parkeerplaats op het oude Spirit terrein aan de Overhorsterweg en als laatste optie kwam het MOB-complex aan de Garderbroekerweg ter sprake.

Wij stellen de volgende vragen:
 

  1. Is het college op de hoogte van de aflopende gedoogvergunning voor de loods op de huidige plek?
  2. Zo ja, in hoeverre kan en wil de gemeente medewerking verlenen aan een mogelijke verlenging van deze vergunning op een andere locatie?
  3. Is er een mogelijkheid ruimte zoals hierboven gesteld beschikbaar te stellen zodat de bouwgroepen met de te verplaatsen loods of tenten voor het komende corso-seizoen aan de gang kunnen?
  4. Lokaal Belang ziet graag dat het college hier haar medewerking aan verleend, is het college daartoe bereid? En wil het college de Floraliavereniging dan zo spoedig mogelijk informeren?

 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mona Tamaela
Sjoerd van Amerongen


Barneveld, 6 juli 2023