Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB aangaande mogelijke gevolgen stroomuitval gemeente Barneveld

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de mogelijke gevolgen voor kleinverbruikers in de gemeente Barneveld in het jaar 2026 wanneer het gaat om kortstondige stroomuitval.

Lokaal Belang benadrukt het cruciale belang van een betrouwbare stroomvoorziening voor de lokale gemeenschap, met name na recente waarschuwingen van wethouder Jolanda de Heer tijdens de commissie Samenleving d.d. 24 januari 2024. De waarschuwing werd gegeven als reactie op specifieke vragen die door Lokaal Belang werden gesteld over de mogelijke gevolgen voor kleingebruikers in de gemeente Barneveld in het jaar 2026.

De uitspraken van de wethouder, waaronder de opmerking "So be it" als reactie op mogelijke kortstondige stroomuitval, hebben echter vragen opgeroepen binnen de partij. Lokaal Belang is van mening dat inwoners niet moeten wennen aan stroomuitval en dat het niet als normaal mag worden beschouwd.

Lokaal Belang benadrukt dat elektriciteit een essentiële basisbehoefte is voor het dagelijks leven en de lokale economie. Naar aanleiding van de commissievergadering roept Lokaal Belang het college op om duidelijkheid te verschaffen over hun standpunt met betrekking tot het belang van stroom als primaire behoefte en welke maatregelen er genomen worden om de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening te waarborgen.

Lokaal Belang wijst ook op het potentieel veroorzaken van onrust in de samenleving als gevolg van dergelijke uitspraken en benadrukt de noodzaak van een open dialoog om aan de zorgen van de lokale bevolking tegemoet te komen.

Wij stellen de volgende vragen:

  1. Vindt het college werkelijk dat wij moeten wennen aan regelmatige stroomuitval?
  2. Is het college het eens met de stelling dat elektriciteit een primaire behoefte is?
  3. Welke concrete acties plant het college om te voorkomen dat de dreiging van mogelijke kortstondige stroomuitval, zoals recentelijk benadrukt, daadwerkelijk plaatsvindt?
  4. Het lijkt ons niet helpend om in een onderhandelingsperiode met Liander de indruk te wekken dat het college zich neerlegt bij tijdelijke stroomuitval (“So be it”). Hoe kijkt het college hiernaar?


Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen

25 januari 2024

content image

Barneveldse Krant 26 januari 2024

content image

Barneveldse Krant 2 maart 2024