Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB aangaande papierbeleid verenigingen


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ‘Papierregeling verenigingen’. 

Lokaal Belang heeft met verbazing kennisgenomen van het besluit van de gemeente om een streep te zetten door de huis-aan-huis inzameling van verenigingen per 1 januari 2021. De regeling zou geen ‘win-win’ regeling meer zijn. Dit besluit heeft grote gevolgen voor de maar liefst 25 verenigingen in onze gemeente die op deze manier proberen de kwaliteit van hun vereniging, op allerlei manieren, te vergroten.  
 
Enkele verenigingen die aan het woord gelaten werden (artikel BK 18 mei),geven blijk van grote schrik en daarmee samenhangende zorg voor hun vereniging. Zij geven aan dat verenigingen in bijvoorbeeld de culturele- en sportsector, kerken en scholen, door deze maatregel mogelijk in de problemen raken bij de uitvoer van hun belanghebbende werk.  
 
Lokaal Belang vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente juist dat beetje extra ruimte dat verenigingen nu nog hebben om hun vereniging meer lucht te geven in hun functioneren, wil gaan beperken. Zuiver en alleen, zo lezen en begrijpen wij, omdat de gemeente er geen ‘win’ gevoel bij heeft. Juist het verenigingsleven in onze gemeente is zeer betrokken bij de samenleving, zeer betrokken bij het welzijn van haar inwoners en in staat dat beetje extra aan de kwaliteit van het leven van mensen te bieden. Dit gaat bijvoorbeeld over professionele muzieklessen die door de papierinzameling tegen een lager tarief aan kinderen en hun ouders kunnen worden aangeboden. Ruimte voor cultuur dus, ook voor mensen met een kleinere beurs. Uiteraard geldt dat voor alle betrokken verenigingen en wat zij extra kunnen doen voor hun leden en de samenleving. 
 
De volgende vragen:

  1. Waarom heeft het college er voor gekozen om dit besluit eerst mede te delen aan verenigingen, die daar begrijpelijkerwijs erg van schrikken, om vervolgens aan te geven later te gaan onderzoeken of er een andere manier van samenwerken is waar zowel de gemeente als de verengingen ‘blij’ van worden’?
  2. Was het niet beter geweest om eerst met verenigingen in gesprek te gaan en pas daarna over te gaan tot een besluit?
  3. Is deze manier van communiceren passend bij de discussie die onlangs in de gemeenteraad gevoerd is om de ‘participatie’ in onze sterke en betrokken samenleving vorm te geven en verder te bevorderen? Kunt u dat toelichten?
  4. Waarom kiest u er voor om nu juist het verenigingsleven, die het vooral moet hebben van vrijwilligers en bescheiden extra’s zoals oud papier en die een belangrijke verbindende functie in de samenleving hebben, zo te treffen? Waarom kiest u nu juist voor deze bezuiniging en niet voor een andere? 

 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 

Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter, raadslid  

19-05-2020

 

 

Zie artikel:
Barneveldse Krant 18 mei https://barneveldsekrant.nl/lokaal/natuur-en-milieu/gemeente-zet-streep-door-papierinzameling-verenigingen-703431