Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB defecte openbare toiletten Voorthuizen en Barneveld

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande defecte openbare toiletten in zowel Voorthuizen centrum als Barneveld centrum.

Lokaal Belang is op 29 januari jl. haar verkiezingscampagne begonnen in Voorthuizen centrum. Tijdens gesprekken werden wij er door verschillende Voorthuizenaren op geattendeerd dat het enige openbare toilet in Voorthuizen centrum al lange tijd buiten gebruik is. Bij navraag bij enkele marktkooplieden kregen wij eveneens de reactie dat dit het geval is en dat zij dit al vaker hebben aangekaart bij de officiële instanties maar dat er nog niets mee gedaan is. Tevens kregen wij te horen dat ook het enige openbare toilet in Barneveld centrum ook al langere tijd buiten gebruik is. Uiteraard heeft Lokaal Belang de proef op de som genomen en het resultaat, foto’s van het openbare toilet in Voorthuizen en het openbare toilet in Barneveld, zijn bijgevoegd. Beide toiletten zijn buiten gebruik. Conclusie: De gemeente Barneveld waar per jaar 450.000 toeristische overnachtingen zijn en vele tienduizenden dagjesmensen komen om onze winkelcentra te bezoeken, heeft op dit moment geen openbare toiletten.

Lokaal Belang heeft de volgende vragen:

 1. Op 6 april 2021 heeft wethouder van Dalen tijdens een rondvraag over dit onderwerp toegezegd dat “Er een monteur is bij geweest maar het probleem nog niet is opgelost maar dat er actie wordt ondernomen”. Onze vraag: Welke actie is er tussen 6 april 2021 en heden ondernomen om deze problemen op te lossen?
 2. Wat is de reden dat het tot op heden niet gelukt lijkt te zijn deze toiletten weer te laten functioneren?
 3. Het college besteedt veel tijd, geld en aandacht voor het promoten van onze gemeente. Go Barneveld is daar een voorbeeld van. Is het college het met ons eens dat een schoon, niet door graffiti ondergekliederd en bovenal goed werkend openbaar toilet een basisbehoefte is die wij niet alleen onze inwoners (zeker diegene met maag- en darmproblemen), maar ook onze vele gasten die Voorthuizen en Barneveld komen bezoeken, moeten kunnen aanbieden?
 4. Is het college het met ons eens dat er direct actie ondernomen moet worden om: a. de technische problemen op te lossen en b. het openbaar toilet in Voorthuizen van graffiti te ontdoen en wellicht op korte termijn een beter locatie te zoeken? Nu is het openbare toilet ver weg in een donker hoekje van het Smidsplein weggestopt.
 5. Kan het college ons toezeggen dat in de toekomst echt adequaat en dus snel wordt opgetreden indien onze openbare toiletten defect zijn?
 6. En tot slot, is het college het met ons eens dat een goed werkend en gratis openbaar toilet hoort bij een gemeente die wil uitstralen dat onze gasten welkom zijn?

  Vriendelijke groeten,

  Namens de fractie van Lokaal Belang,
  Mijntje Pluimers-Foeken
  Fractievoorzitter, raadslid
content image

Defect openbaar toilet Barneveld

content image

Defect openbaar toilet Voorthuizen