Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB energiearmoede

Barneveld, 8 oktober 2021

Geacht College, Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande energiearmoede.
Noot van redactie: 18 november werden de antwoorden op deze vragen toegestuurd. De Barneveldse krant schreef er een verslag over. Zie onder.

Lokaal Belang heeft kennis genomen van de enorme stijgingen die te verwachten zijn daar waar het gaat om onze energierekening. Onlangs is berekend dat in Nederland zo’n 550.000 huishoudens leven in zogenaamde energiearmoede. Zij hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. De verwachting is tevens dat deze groep in aantal zal toenemen indien er een strenge winter komt en dat veel mensen niet meer in staat zullen zijn de hoge energierekening te betalen. Om beter zicht te krijgen op energiearmoede moet er niet alleen naar de betaalbaarheid van de energierekening gekeken worden, maar is het ook belangrijk om slecht geïsoleerde woningen versneld te verduurzamen. Het probleem is echter dat de mensen die het betreft meestal niet de middelen hebben om dit te organiseren.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat voor deze doelgroep de verduurzaming versneld wordt ingezet, zodat het verbruik van energie afneemt en de rekening substantieel daalt. In onze ogen is dit de meest effectieve manier van armoedebestrijding voor de nabije toekomst.

Wij stellen de volgende vragen:

  1. Heeft het college zicht op de omvang van deze problematiek in de gemeente Barneveld en wordt daar momenteel onderzoek naar gedaan?
  2. Indien dit het geval is, kan het college deze informatie op korte termijn met de raad delen?
  3. Is het college het met Lokaal Belang eens dat het versneld mogelijk maken van minder energieverbruik een zeer effectieve manier is om de energiearmoede nu en in de toekomst te voorkomen en te bestrijden?
  4. Ziet het college kans om de woningen van deze doelgroep versneld te laten verduurzamen en is het college in staat om op korte termijn hiertoe maatregelen te ontwikkelen en deze maatregelen in te voeren als onderdeel van het Barneveldse armoedebeleid?
  5. Zijn er naast het verduurzamen van woningen ook andere regelingen aanwezig voor deze specifieke doelgroep indien inwoners de energierekening niet meer kunnen betalen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

Artikel Barneveldse krant 19 november 2021 klik hier