Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB Grondwal Lange Zuiderweg Voorthuizen

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het aanleggen van een aarden wal ter hoogte van Lange Zuiderweg 21a te Voorthuizen, direct langs de openbare weg (foto 1).

In de berm ter hoogte van Lange Zuiderweg 21a staan een vijftal 60-80 jaar oude beuken die door deze grondwerken ongeveer 80 cm aangeaard zijn. Het aanaarden van bomen, zelfs met maar enkele centimeters, kan een boom laten sterven. De extra grond geeft meer druk op de wortels en belemmert de zuurstoftoevoer.

Deze bomen staan volgens de kadastrale kaart op gemeentegrond in de (voormalige) berm van de weg. De kadastrale perceelgrens lijkt namelijk iets van de openbare weg af te liggen.
Tot voor enkele jaren was de grond tussen deze bomen in gebruik als halfverharde parkeerplaats voor de voormalige midgetgolfbaan (foto 2). De grondkwaliteit ter plekke is derhalve toch al niet optimaal voor deze bomen.

Lokaal Belang is een groot voorstander van het behoud van (oude) bomen in onze kernen en het buitengebied. Naast dat het aanaarden van deze bomen binnen enkele jaren tot sterfte ervan zal leiden, met het bijkomende gevaar van vallende takken, lijkt hier bovendien een stuk gemeenteberm bij een woonkavel getrokken te zijn. Bovendien ligt deze wal direct tegen het asfalt van de Lange Zuiderweg aan, wat de afwatering van de weg belemmert. Uitspoelende grond van de wal zal bovendien op de weg terechtkomen, wat verkeersgevaar (gladheid) kan veroorzaken.


Wij hebben hier de volgende vragen bij:

 1. Loopt het perceel Lange Zuiderweg 21a, kadastraal F-2278, (foto 3) door tot aan het asfalt van de weg, of is hier een stuk gemeentegrond onbedoeld in gebruik genomen?
   
 2. Als deze bomen op gemeentegrond staan, Is het college het dan met ons eens dat het wenselijk is deze rij grote beuken te behouden?
   
 3. Als deze bomen op gemeentegrond staan, bent u dan bereid om de eigenaar van Lange Zuiderweg 21a op te dragen de aarden wal te verwijderen?
   
 4. Indien de bomen toch op privégrond blijken te staan, kan de gemeente dan voorlichtend actie ondernemen naar de eigenaar van Lange Zuiderweg 21a? Mogelijk is het de eigenaar onbekend dat bomen een vrije boomspiegel nodig hebben en het verhogen van het grondniveau direct rond een stam de dood tot gevolg heeft.
   
 5. In hoeverre is het überhaupt toegestaan een dergelijke aarden wal direct aan een openbare weg aan te leggen gezien de effecten op afvloeien van regenwater en uitspoelen van grond op de openbare weg?
   
 6. Is het college het met ons eens dat de aangelegde aarden wal een belemmering zoals beschreven in Art. 2.10 van de APV (nummering versie 1-1-2024) is en daarmee een gevaar kan vormen voor het verkeer, zoals minder uitwijkmogelijkheden bij passeren?
   
 7. Indien het privébezit is en de eigenaar de wal niet wenst te verwijderen en de gemeente dit verder niet kan afdwingen, kan het college ons dan in ieder geval bevestigen dat de kosten van eventueel preventief snoeien, schade door vallende takken en/of het afvoeren van vallende takken of omgevallen bomen voor rekening van de eigenaar zal zijn?
   
 8. Indien deze bomen door deze aarden wal op termijn inderdaad verloren zullen gaan, heeft het college dan mogelijkheden herplant af te dwingen?

 

Wij ontvangen graag uw antwoorden per vraag individueel beantwoord.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Ingrid Lether
Sjoerd van Amerongen

Barneveld, 28 november 2023

 

content image

Barneveldse Krant 4 maart 2024

content image

Foto 1 

content image

Foto 2 

content image

Foto 3