Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB inzake reparatie wegdek A1 bij Terschuur

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de afhandeling van problemen met wegdek A1 ter hoogte van Terschuur.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van berichten in de media over geluidshinder en trillingen, veroorzaakt door beschadiging van het wegdek van de A1 (Barneveldse Krant1 en Omroep Gelderland2 ).
Enkele inwoners aan de Hoevelakenseweg in Terschuur hebben sinds februari 2021 meermaals zelf contact gezocht met Rijkswaterstaat (tientallen telefoontjes) om de klachten te melden met daarbij het dringende verzoek de problemen met spoed te verhelpen. Afgelopen week zijn ze een petitie gestart, waar inmiddels volop op wordt ingetekend. De klachten blijken duidelijk breder te leven, zo werd ons bevestigd bij navraag. De bewoners hebben daarnaast ook de Nationale Ombudsman op de hoogte gebracht, die inmiddels een onafhankelijk jurist heeft ingeschakeld. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat onze inwoners zich gehoord voelen bij aangekaarte problemen, dat ze zich gesteund weten door de gemeente en dat er actie, ook door de gemeente, ondernomen wordt om de situatie te verbeteren.

Wij stellen de volgende vragen:
 

 1. Was het college al eerder, dus voor de recente berichtgeving in de media, op de hoogte van de door bewoners van Terschuur ervaren geluidshinder en trillingsoverlast als gevolg van beschadigingen van het wegdek op de A1?
 2. a. Heeft u zich reeds ingespannen om dit probleem aan te kaarten bij Rijkswaterstaat? Na eventuele melding door bewoners bij de gemeente en/ of na berichtgeving in de media?
  b. Bent u bereid deze groep inwoners uit Terschuur te ondersteunen door u in te zetten bij Rijkswaterstaat?
 3. De betreffende inwoners geven aan al geruime tijd, sinds februari, last te hebben van deze overlast. Onduidelijk is wanneer de problemen verholpen gaan worden. Harde garanties kunnen niet worden gegeven door RWS.
  a. Bent u het met ons eens dat de tip om dan maar oordoppen in te doen slechts symptoombestrijding is en zeker niet gezien kan worden als een oplossing voor langere duur?
  b. Vindt u het acceptabel als reparatie, dus daarmee de overlast, nog wel een jaar op zich zou kunnen laten wachten, zoals kennelijk in een telefoongesprek gesuggereerd is richting een van de inwoners? Dat zou betekenen dat er bijna 2 jaar sprake is van ernstige overlast.
  c. Bent u bereid Rijkswaterstaat te manen tot spoed om het wegdek daadwerkelijk te repareren?

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 25 oktober 2021

¹ 
We worden elke ochtend uit bed getrild’ | Barneveldse Krant | Nieuws uit de regio Barneveld

² Omwonenden zijn overlast door beschadigde snelweg spuugzat: 'Je wil gewoon rust' - Omroep Gelderland (gld.nl)

Zie ook artikel in de Barneveldse Krant 26-10-2021: Nationale Ombudsman gaat zich bemoeien met snelweglawaai Terschuur