Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB inzake stenen onder wegdek Apeldoornsestraat Voorthuizen


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de oude weg onder de Apeldoornsestraat.

Lokaal Belang heeft er kennis van genomen dat er onder het wegdek van de Apeldoornsestraat de oude weg bevindt. Deze oude weg komt nu bloot te liggen en wordt al deels afgevoerd naar wij vernamen. Juist in Voorthuizen is deze oude weg wellicht van historische waarde. Voorthuizen zou niet bestaan hebben zonder de weg lopende van Amersfoort naar Apeldoorn. De geschiedenis van Voorthuizen en de belangrijke rol die de Apeldoornsestraat hierin heeft gespeeld mag genoegzaam bekend worden geacht. Als tweede argument zou circulariteit nog een goed argument zijn om de klinkers te hergebruiken.

Wij stellen daarom de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het afvoeren van de oude weg die gelegen is onder het huidige wegdek?
  2. Is het college het met ons eens dat juist in Voorthuizen de stenen uit de oude weg het verdienen om eerst historisch beoordeeld te worden voordat ze in een shredder belanden?
  3. Lokaal Belang ziet graag dat de verwijderde klinkers uit deze weg opgeslagen worden, bijvoorbeeld op de Otelaar. Hier zou wellicht een mooie bestrating van gemaakt kunnen worden bij de nieuwe herinrichting van het centrum. Weggooien kan tenslotte altijd nog. Is het college hiertoe bereid?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam
Sjoerd van Amerongen

 

Foto's: B. Pater