Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB inzake vaccinatiebus Kootwijkerbroek

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het besluit om de GGD vaccinatiebus zaterdag 23 oktober niet in Kootwijkerbroek te zetten.

Lokaal Belang heeft met verbazing kennis genomen van het artikel van de Barneveldse Krant en het hierop volgende persbericht van de gemeente. Eerder was er door een groep jongeren verzocht de vaccinatiebus op een zaterdag in Kootwijkerbroek te plaatsen. Een mooi initiatief omdat er werd aangegeven dat het vermoeden bestond dat -met name- jongeren uit Kootwijkerbroek de drempel van de bus in Barneveld hoog vonden. Enerzijds vanwege de fysieke afstand en anderzijds vanwege de (werk)dag waarop de bus in Barneveld staat. Wij zijn geen voorstander van enige vorm van vaccinatiedwang maar: het tegenovergestelde, het afzeggen van een reeds geplande standplaats voor de vaccinatiebus gaat ons te ver. Daarom de volgende vragen:
 

 1. Is het college met ons van mening dat zij zich maximaal moet inspannen om gelegenheid te bieden aan inwoners zich vrijwillig te laten vaccineren teneinde de vaccinatiegraad in de gemeente te verhogen?
 2. Is het college met ons van mening dat het goed is initiatieven op dit gebied te ondersteunen, zeker als het op verzoek van inwoners zélf is en in een kern waarvan de vaccinatiegraad vermoedelijk relatief laag is?
 3. Hoe heeft de gemeente de belangen afgewogen van de groep jongeren die verzochten om de vaccinatiebus en zij die kennelijk aangaven “dat er geen draagvlak was voor de bus”? Temeer daar er op geen enkele wijze sprake kan zijn van dwang, hinder, overlast, geur, lawaai of wat dies meer zij.
 4. Kan het college concreet uitleggen wat ‘draagvlak voor een vaccinatiebus’ überhaupt betekent?
 5. Op basis van wat voor een type signalen (inhoud én vorm) hebben de gemeente en de GGD besloten de vaccinatiebus niet in Kootwijkerbroek te laten komen? Wij zien hierbij graag een concreet antwoord .
 6. Citaat BK: “Vrijdagochtend besloten gemeente en GGD in overleg toch af te zien van het bezoek aan Kootwijkerbroek. ,,Aanleiding is dat de komst van de bus vanuit verschillende kanten in het dorp op weerstand moet rekenen”.
  a. Waar zou deze weerstand uit gaan bestaan?
  b. Was de vorm, de inhoud en de frequentie van deze weerstand zodanig ernstig dat dit het besluit rechtvaardigt? Graag een toelichting.
 7. Is het college met ons van mening dat wij moeten werken aan vertrouwen onder jongeren in het politieke systeem? Zo ja, hoe moeten wij deze maatregel uitleggen aan hen?
 8. Mochten mensen in Barneveld inspiratie halen uit dit voorbeeld en het draagvlak voor de vaccinatiebus aan de Kapteijnstraat in twijfel trekken neemt het college dan in overweging ook deze standplaats te schrappen? Zo nee, waarom dan wel in Kootwijkerbroek?
 9. Bent u bereid alsnog een of meerdere zaterdagen de vaccinatiebus in Kootwijkerbroek te stationeren?


Wij verzoeken u deze vragen afzonderlijk van elkaar te beantwoorden waarvoor alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 22 oktober 2021

 

Zie ook artikel in de Barneveldse Krant 25-10-2021: Politieke verbazing over annuleren Kootwijkerbroekse prikbus