Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB maaibeleid en biodiversiteit

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het maaibeleid.

Recent zijn wij aangesproken door diverse inwoners die zich verwonderden over het gevoerde maaibeleid in o.a. de wijk Holzenbosch en aan de Tromplaan te Voorthuizen en de wijk Veller te Barneveld. Men gaf aan dat vol in bloei staande bermen en perken volledig kaalgemaaid werden en stelden ons dan ook de vraag of dit niet ten koste gaat van de door ons allen zo gewenste en bepleite biodiversiteit.

Wij vinden het van belang dat bij het maaien rekening gehouden wordt met een verantwoorde balans tussen kwaliteit en het versterken van biodiversiteit. Want, een goede biodiversiteit draagt bij aan een gezond ecosysteem. En helaas staat de biodiversiteit door verschillende oorzaken onder druk. Zonder snelle, ingrijpende maatregelen zullen honderdduizenden dier- en plantensoorten uitsterven en onmisbare ecosystemen verarmen. De opgave is urgent, want de afgelopen 25 jaar zijn we al 75% aan insectensoorten verloren. Dit bedreigt ook de vogelpopulatie. Natuur en biodiversiteit hebben een aantal waarden: ecologisch, recreatief en economisch. Investeren in natuur en het versterken van biodiversiteit is daarom een waardevolle zet. Uiteraard staat Lokaal Belang ook voor veilige en overzichtelijke verkeerspunten.

Op basis van bovenstaande hebben wij daarom een aantal vragen:

  1. Dienen inwoners zich zorgen te maken over dit gevoerde maaibeleid met betrekking tot de biodiversiteit?
  2. Heeft deze wijze van maaien te maken met de verkeersveiligheid ter plekke (te hoog = onoverzichtelijk)?
  3. Wat is het door de gemeente gevoerde beleid in deze?
  4. En klopt het dat wij als gemeente zogenaamd ‘extensief maaien’ (dat wil zeggen in 2 rondes maaien, te beginnen halverwege mei, het moment dat bermen net in bloei staan. Dit klinkt misschien vreemd, maar door het maaien van een aantal bermen die op dat moment in bloei staan bevordert men de biodiversiteit. Het belangrijkste doel van het maaien is om in de zomermaanden juni, juli en augustus zoveel mogelijk bloeiende vegetatie/planten te hebben. Dit is namelijk de periode dat insecten verreweg het meeste voedsel nodig hebben – zie onderstaande link)
  5. Als bovenstaande vraag met een ja beantwoord is, willen wij graag voorstellen dit beleid op korte termijn middels de gemeentepagina te communiceren zodat inwoners begrip krijgen voor het maaibeleid en daarmee de vragen weg te nemen. Is het college dit met ons eens en zo ja, is het daartoe bereid?

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Raadslid

 

https://www.rova.nl/kennisbank/16/maaien-voor-een-betere-biodiversiteit
https://www.maaimeinietnederland.nl/