Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB over de bescherming van vleermuizen bij isolatiewerkzaamheden

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de bescherming van vleermuizen tijdens isolatiewerkzaamheden in de gemeente Barneveld.

De Raad van State heeft met haar uitspraak¹ aangegeven dat camera-inspectie van spouwmuren onvoldoende is om de afwezigheid van (beschermde) vleermuizen aan te tonen. Hierdoor loopt iedere woningeigenaar die zijn muren wil isoleren aan tegen vertraging en extra kosten. Iedere woningeigenaar moet individueel een ecoloog in de arm nemen om te controleren of er vleermuizen zitten. Zitten er vleermuizen in de spouwen, dan moeten er ‘one way’ borsteltjes in alle kieren worden gezet zodat na een jaar ervan uitgegaan kan worden dat de vleermuizen allemaal vertrokken zijn. Een kostbaar en langdurig proces. En bovendien inefficiënt, omdat niet in alle woningen vleermuizen leven, en iedere woning wél door een ecoloog beoordeeld moet worden. Bovendien is er een tekort aan ecologen, wat het proces nog verder vertraagt, terwijl de noodzaak tot isoleren groot is.

De gemeente Utrecht heeft een alternatieve werkwijze ontwikkeld² , waarbij voor de gehele gemeente door een ecoloog in kaart is gebracht waar populaties zitten. Huiseigenaren weten dus vooraf of zij borsteltjes moeten plaatsen of dat zij zonder beperkingen direct kunnen isoleren.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat woningisolatieprojecten niet vertraagd worden. Daarom willen we graag de succesvolle vleermuizenbeschermingsmaatregelen, zoals toegepast in Utrecht, in onze gemeente implementeren. Ons doel is een gebalanceerde leefomgeving waar duurzaamheid en biodiversiteit samengaan zonder vertragingen in woningisolatieprojecten.

Wij stellen de volgende vragen:

  1. Wordt er in onze gemeente momenteel gebruik gemaakt van grootschaliger ecologisch onderzoek zoals in het voorbeeld van Utrecht? Indien dit het geval is, vanaf welke datum is deze aanpak geïmplementeerd? Indien niet, welke specifieke redenen weerhouden het college ervan een vergelijkbare aanpak toe te passen?
     
  2. Staat het college open voor het implementeren van een aanpak vergelijkbaar met die in Utrecht, waarbij de vleermuiscontrole efficiënter wordt uitgevoerd en dit kan leiden tot een versnelling van isolatieprojecten, terwijl tegelijkertijd zorgvuldige bescherming van de vleermuizen wordt gegarandeerd?
     

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen
In samenwerking met raadscommissielid Ingrid Lether

Barneveld, 23 oktober 2023

Voetnoot:
¹ 
Uitspraak 202103977/1/R2 - Raad van State
² Utrecht heeft oplossing voor vleermuizenprobleem (binnenlandsbestuur.nl)

Foto: AD
 

content image

Barneveldse Krant 25 oktober 2023