Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB over het realiseren van een buurtmoestuin

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het realiseren van een buurtmoestuin voor huishoudens met een inkomen tot 165% van de bijstandsnorm van de gemeente Barneveld.

Een eigen moestuin hebben kan veel voordelen opleveren voor de inwoners van de gemeente Barneveld. Het verbetert de voedselzekerheid in de buurt, het bespaart geld, het zorgt voor het vergroten van de sociale cohesie en zorgt voor activiteit in de buurt. Daarnaast vermindert het de afstand die voedsel aflegt tussen productie en consumptie en zo ook verpakkingsmaterialen (dus verminderen van co2 uitstoot). Een moestuin hebben heeft ook voordelen voor de gezondheid. Inwoners zullen meer in beweging zijn en daarnaast kan men genieten van het buiten en in de natuur zijn. Lokaal Belang is daarom erg enthousiast over het idee om een buurtmoestuin te realiseren. Juist in een tijd waarin stijgende armoede een grote rol speelt in steeds meer huishoudens.

Daarnaast ziet Lokaal Belang kansen wanneer het gaat om jeugdeducatie. De buurtmoestuin kan dienen als een ‘openlucht lokaal’ waar de jeugd waardevolle ervaring kan opdoen. Leren over het belang van de gemeenschap, rentmeesterschap en ecologische verantwoordelijkheid.

Door de huidige stagnatie in de woningbouw kunnen braakliggende terreinen in en rondom verschillende kernen van de gemeente Barneveld ruimte bieden om (tijdelijke) buurtmoestuinen te realiseren (Wendker, 2014)¹. De braakliggende terreinen zouden er milieu technisch op vooruit kunnen gaan, vanwege onder andere een betere omgang met water en het verminderen van bodemerosie (Hampwaye, 2013)². Door met inwoners een bruikleenovereenkomst aan te gaan geeft de gemeente Barneveld de grond voor het realiseren van een buurtmoestuin te leen zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Het participeren in een buurtmoestuin heeft invloed op fysieke activiteit, sociale cohesie, stress vermindering en in mindere mate op luchtkwaliteit. Is het college bekend met bovengenoemde voordelen die ontstaan bij het realiseren van een buurtmoestuin?
  a. Zo ja, wat heeft het college al met deze benoemde voordelen gedaan voor de inwoners van de gemeente Barneveld?
  b. Zo nee, bent u bereid zich te verdiepen in de voordelen die een buurtmoestuin heeft en daarop mogelijk actie te ondernemen?
   
 2. Is het college bereid te verkennen/onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om buurtmoestuinen te realiseren in de gemeente Barneveld? Daarbij denken we aan:
  - Een inventarisatie van braakliggende terreinen.
  - Een inventarisatie van hoeveel inwoners er gebruik kunnen maken van een buurtmoestuin.
  - Het in kaart brengen van de kosten voor het realiseren van een buurtmoestuin.
  Zo ja, bent u bereid de raad op de hoogte te brengen van de resultaten middels een memo?
  Zo nee, waarom niet?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen


Voetnoot:
¹ Wendker L. (2014). Kip in de stad. Noorderbreedte. 38 (nr. 3, 2014) 10-15
² Hampwaye G. (2013). Benefits of urban agriculture: Reality of illusion? Geoforum. 49, (oktober 2013), R7-R8