Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB over ondersteuning Floralia Voorthuizen


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de knelpunten voor de Floralia in Voorthuizen.

De Floralia Voorthuizen zorgt jaarlijks voor veel sociale contacten binnen (momenteel) 8 bouwgroepen/wijken. Floralia wenst overigens een uitbreiding van het aantal teams; het waren er eerst tenminste 12. In het ontwerp- en opbouwtraject gaat het om zo’n 80 mensen, in de corsoweek zelf om ca. 1.000 inwoners van Voorthuizen die hier actief aan deelnemen. Dit om het corso elk jaar weer groots te laten zijn met een bezoekersaantal van 30.000 tot 40.000 mensen, waarmee onze gemeente op een prachtige manier op de kaart wordt gezet. Ook op en top sociale cohesie in dit mooie dorp, wat wij erg waardevol vinden! Wij zijn dan ook altijd graag aanwezig om deze prachtige kunstwerken te bekijken.

Eind dit jaar wordt bekend of de gezamenlijke corso's van Nederland op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de Unesco worden toegevoegd en als gemeente zouden we dat toch ook in stand willen houden. Toch? Floralia Voorthuizen heeft in ieder geval het verzoek daartoe, mede met andere corso’s, ingediend.

Nu is er een probleem ontstaan, doordat tenminste 4 van de 8 bouwgroepen (corsoteams) op zoek moeten naar een andere locatie voor het bouwen van de wagens. Dit wordt veroorzaakt door de handel in sloopmeters waardoor stallen die men tot voor kort mocht gebruiken, gesloopt worden. Momenteel kunnen 2 bouwgroepen gebruik maken van het gebouw van de Oranjevereniging. Doordat het afgelopen en dit jaar niet gaat om complete wagens (i.v.m. corona) maar om mozaïeken, kunnen deze 2 groepen daarmee vooralsnog uit de voeten, maar dat zegt niets over de andere groepen en volgende jaren waar er hopelijk weer wagens mogelijk zijn. Overigens heeft een van de bouwgroepen uit zorg al aangegeven te overwegen het onderstel van de wagen te verkopen, wat een toekomstige wagen sowieso blokkeert.

Zaterdag 3 juli stond er een artikel in de Barneveldse Krant over de verplaatsing van de Oranjevereniging Voorthuizen. Tevens is daarin vermeld dat mogelijk andere verenigingen gebruik kunnen maken van de nieuw te bouwen hal. Ook vandaag is er een bericht verschenen over dit onderwerp.

Om te kijken of er iets voor dit mooie evenement gedaan kan worden, stellen wij de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat wij als gemeente, in het kader van de mogelijke plaatsing op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed, het corso, ‘Floralia Voorthuizen’, redelijkerwijs moeten (blijven) ondersteunen? Zeker als zij praktische knelpunten ervaren (niet zijnde gebrek aan vrijwilligers)?
  2. De verschillende bouwgroepen hebben gedurende het jaar opslagruimte nodig voor hun materialen en vanaf maart elk jaar een ruimte om te kunnen bouwen. Het nieuwe Oranjevereniging gebouw zal nooit toereikend zijn voor alle bouwgroepen. Is er een mogelijkheid dat de gemeente hier wellicht een ondersteunende rol in kan vervullen door het tijdelijk beschikbaar stellen van ruimte? Het hele plan voor nieuwbouw van het Oranjevereniging gebouw gaat nog wel even duren en het locatie probleem is er nu en zal in de toekomst nog groter worden.
  3. Indien er geen mogelijkheid is om te helpen met het oplossen van het ruimteprobleem, is er dan een mogelijkheid de bouwgroepen te compenseren voor de extra te maken kosten voor te huren ruimtes?

In samenwerking met Sjoerd van Amerongen (raadscommissielid) en in afwachting van uw reactie,

vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers
fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 13 juli 2021