Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB verbod rubberkorrels kunstgrasvelden

Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het Europees verbod op rubberkorrels voor kunstgrasvelden¹

De Europese Unie gaat een verbod instellen op de verkoop van microplastics en daarmee ook op (rubber)granulaat dat gebruikt wordt op kunstgrasvelden. Het verbod kent een overgangstermijn van 8 jaar tot eind 2031; de verkoop en koop van polymere infill is na deze termijn niet meer toegestaan. Lokaal Belang heeft op 25 september jl. kennisgenomen van dit besluit en heeft vragen over de consequenties. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat sportverenigingen worden meegenomen en goed worden geïnformeerd over de aanstaande ingrijpende verandering. Daarnaast vinden we het belangrijk om te weten wat dit mogelijk voor gevolgen heeft voor onze gemeentefinanciën en de bespeelbaarheid van de kunstgrasvelden.

De Europese commissie is bezig om microplastic dat in de natuur terechtkomt terug te dringen. Hiervoor worden meerderen maatregelen genomen, waaronder deze van de rubber kunstgraskorrels. Rubberen kunstgraskorrels bestaan uit microplastic². Deze minuscule plasticdeeltjes komen in de natuur terecht en zijn niet afbreekbaar. Uiteindelijk met als gevolg dat het in de voedselketen van mens en dier terecht komt, waardoor schade aan de gezondheid kan ontstaan. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat deze effecten worden tegengegaan.

Tegelijkertijd betekent deze verdwijning van rubberkorrels op kunstgrasvelden ook wat voor de sportverenigingen. Zij moeten op termijn overgaan van rubberkorrels naar alternatief infillmateriaal. Aangezien de gemeente eigenaar van de velden is en verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden, zullen de gemeente en verenigingen in overleg moeten gaan wat dan het alternatief moet worden. Een extra uitdaging daarbij is het om de bespeelbaarheid van het veld op hetzelfde niveau te houden en de kwaliteit van de sportieve prestaties niet te belemmeren.

Ook lijken alternatieve infillmaterialen duurder te zijn dan de huidige rubber kunstgraskorrels (zie bijlage 1 en 2). Dit gaat ongetwijfeld wat betekenen voor de financiën van gemeenten en verenigingen. Aangezien wij deze ‘verandering’ van boven opgelegd lijken te krijgen, zien we ook graag dat de partijen die deze verandering aan ons opleggen, meebetalen aan deze verandering.


Daarom stellen wij de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van het definitief besluit van de Europese commissie over het verbieden van rubber kunstgraskorrels op kunstgrasvelden vanaf 2032?
   
 2. Welke sportverenigingen maken momenteel gebruik van kunstgrasvelden met rubberkorrels? Om hoeveel kunstgrasvelden gaat het?
   
 3. De discussie over de gezondheidsgevaren en milieueffecten van rubberkorrels op kunstgrasvelden loopt al jaren. In hoeverre heeft de gemeente zich afgelopen jaren voorbereid op dit te verwachten verbod?
   
 4. Op 3 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het Masterplan Buitensport 2018-2028 vastgesteld. Kader 10 luidt als volgt:
  Bij nieuwe aanleg- of vervanging van kunstgras voetbalvelden wordt in samenspraak met de vereniging onderzocht, welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik van alternatieve infillmaterialen en daaraan voor gemeente en vereniging verbonden extra kosten; Deze infill moet voldoen aan de vereiste sporttechnische eigenschappen, de Reach norm voor consumentenproducten en moet veilig zijn voor het milieu, Van SBR rubbergranulaat wordt geen gebruik meer gemaakt.
  a. Welke infill is er na 3 oktober 2018 toegepast bij nieuwe aanleg of vervanging van kunstgrasvelden? Welke keus is er gemaakt en waarom?
  b. Welke kunstgrasvelden staan op de planning voor aanleg of vervanging vóór 2032? Hoe gaat het college daarmee om m.b.t. de keuze voor infill?
   
 5. Welke stappen verwacht het college te moeten zetten om vanaf 2032 alleen maar kunstgrasvelden zonder rubberkorrels te hebben?
   
 6. Hoe gaat het college hierin samen optrekken met de sportverenigingen?
   
 7. Welke financiële gevolgen zal de overgang van kunstgrasvelden met rubberkorrels naar kunstgrasvelden met alternatief infillmateriaal hebben?
   
 8. Hoe wordt de bespeelbaarheid van de kunstgrasvelden gewaarborgd?
   
 9. Gaat het college samen met andere gemeentes optrekken om dit proces te doorlopen?
   
 10. Is het college bereid te kijken welke subsidiemogelijkheden er zijn voor de extra kosten die de verdwijning van rubberkorrels met zich meebrengt?

 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Stefan Velt
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 4 oktober 2023


Voetnotes:
¹ https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/europees-verbod-voor-kunstgrasvelden-met-rubberkorrels
² https://netherlands.representation.ec.europa.eu/nieuws/milieu-beschermen-vervolgacties-voor-verbod-op-microplastics-2023-09-25_nl