Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB verkeersproblematiek bij Daltonschool De Vliegeniers

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de actuele verkeersproblematiek bij Daltonschool De Vliegeniers.

De toegang naar het schoolplein van deze school is gelegen aan de Bloemendaallaan, het gedeelte tussen de Dr. Albert Schweitzerlaan en de Wethouder Rebellaan; een verbindingsweggetje dat veel gebruikt wordt, vooral door schoolgaande fietsers van het JFC, de Julianaschool en basisschool De Vliegeniers. Autoverkeer is in beide richtingen toegestaan met een maximumsnelheid van 30km/u, waar helaas niet iedereen zich aan houdt. Bovendien zijn er slechts 8 parkeerplekken bij de school, wat ons erg weinig lijkt nu de school na de fusie van 2 scholen uitgebreid is qua aantal leerlingen. Tijdens het halen/brengen van de schoolkinderen komen er zeer regelmatig gevaarlijke situaties voor door deze combinatie van hoeveelheid verkeer, soms onverantwoord rijgedrag en te weinig ruimte voor ouders/verzorgers om fatsoenlijk te parkeren of hun kinderen uit te laten stappen. Wat ons daarbij opvalt, is dat er geen sprake is van een aanduiding ‘schoolzone’.

Lokaal Belang is door een inwoner benaderd over deze problematiek en heeft contact gezocht met de school om ook hun verhaal te horen. Daaruit blijkt dat het al veel langer speelt en er al vaak bij de gemeente aan de bel is getrokken, vooral de laatste maanden vanaf augustus. Sinds de zomer, na de fusie tussen De Zandberg en Lange Voren, zijn de problemen namelijk verergerd. Helaas is er vooralsnog geen echte actie ondernomen en een oplossing is nog niet in zicht. Men maakt zich zorgen hoe lang dit nog goed gaat en dat begrijpen wij heel goed.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat kinderen veilig hun school kunnen bereiken; de verkeersveiligheid in de omgeving van een school moet op orde zijn. Als er (verkeerstechnische) verbeteringen mogelijk zijn, willen we dat dat in samenspraak met de school en omgeving opgepakt wordt. Ook deze fijne school verdient het dat er aandacht is voor hun parkeerproblematiek, zoals eerder ook bij andere scholen het geval was.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is de gemeente bekend met bovenstaande problemen, dat het erger wordt?
 2. Zo ja, wat heeft de gemeente tot nu toe gedaan om de problemen aan te pakken?
 3. De Julianaschool groeit hard in aantal leerlingen en gaat uitbreiden. De wijk Bloemendal wordt gebouwd, waarbij de Bloemendaallaan ingepland staat als fietsroute tussen de wijk en het centrum van Barneveld. Het zal naar verwachting dan nog drukker worden met m.n. fietsverkeer.
  a. Hoe ziet het college dit in relatie tot de genoemde problematiek op het deel van de Bloemendaallaan ter hoogte van De Vliegeniers?
  b. Is het college met ons van mening dat er niet gewacht moet worden tot het drukker wordt, maar dat er nu, op korte termijn dus, dringend iets moet gebeuren gezien de hoeveelheid incidenten?
 4. Het aantal parkeerplekken bij de school (8 stuks) blijkt in de praktijk onvoldoende. Ouders staan met hun auto bij het wegbrengen/ophalen stil op de weg.
  a. Voldoet de huidige situatie met 8 parkeerplekken nog wel aan de normen?
  b. Is het een optie om, in overleg met de buurt en de school, extra parkeerplaatsen te creëren? Er ligt bijvoorbeeld een braakliggend terrein tegenover de school.
 5. Bestaat de mogelijkheid tot het realiseren van een ‘schoolzone’, Kiss & Ride-zone of het instellen van eenrichtingsverkeer voor autoverkeer op dit deel van de Bloemendaallaan? Zo nee, waarom niet?
 6. Mocht dit deel van de Bloemendaallaan uitsluitend fietsroute worden, hoe wordt dan voorzien in de parkeerbehoefte en (hoe) blijft de school bereikbaar per auto?
 7. Lokaal Belang ziet graag dat er heel spoedig overleg komt tussen scholen, ouders, aanwonenden en gemeente om de problemen te bespreken, bewustwording te creëren en te komen tot een passende en concrete oplossing. De school is bezig dit zelf te organiseren. Is het college bereid toe te zeggen dat de gemeente bij dit overleg haar rol pakt en erbij aanwezig zal zijn?​


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 15 december 2021

content image
content image
content image