Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB vertraging werkzaamheden Bakkersweg door achterstanden Liander

Barneveld, 8 juli 2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande vertraging in werkzaamheden door achterstanden bij Liander.

De herinrichting van de Bakkersweg in Voorthuizen is qua werkzaamheden aan het straatwerk inmiddels afgerond. Er staat echter nog wel een “tijdelijke electricteitskast” die benodigd was voor de aannemer tijdens de werkzaamheden. Deze is gesitueerd aan de rand van het wegdek op het trottoir (zie foto 1 - LB). Daarnaast zijn aan de zijde van het bos reeds deels gerealiseerde parkeervakken verwijderd omdat Liander geen tijd had om onderliggende kabels tijdig te verleggen. Deze parkeervakken worden op een later tijdstip dan opnieuw aangelegd. Ook dan pas kan het project verder afgerond worden (wadi’s en inrichting groen). Navraag bij de uitvoerder van Hoornstra Infra leerde deze week dat Liander maar liefst 15 weken achterstand heeft.

Op basis van bovenstaande hebben wij een aantal vragen:

  1. In hoeverre heeft de achterstand van Liander economische gevolgen voor dit project? Want reeds uitgevoerde werkzaamheden zijn teruggedraaid (extra werk) en kunnen pas op een later tijdstip (nogmaals) uitgevoerd worden. Kunnen deze meerkosten verhaald worden op Liander?
  2. Bent u het met ons eens dat een obstakel op een trottoir zo snel mogelijk verwijderd moet worden om een optimale doorgang voor alle passanten te garanderen? Er kan nu amper een rollator of rolstoel langs namelijk. Deze moeten over de weg (foto 2 – GoogleMaps) hetgeen tot gevaarlijke situaties kan leiden.
  3. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om bij Liander te bewerkstelligen de achterstallige werkzaamheden zo spoedig mogelijk uit te voeren zodat dit mooie project volledig afgerond kan worden?
  4. In deze straat is ook sprake geweest van enkele langdurige storingen in de straatverlichting welke door Liander ook door drukte deels pas heel laat verholpen werden. Dit leidde tot onveilige situaties ’s avonds en ’s nachts. Kunt u Liander daar ook op aanspreken dit soort storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen?
     

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Raadslid