Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen Lokaal Belang aangaande wolvenaanvallen

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ondertussen regelmatig voorkomende aanvallen van wolven op schapen in de gemeente, recent nog één aan de Kootwijkerdijk tussen Kootwijkerbroek en Stroe. Naast veel dieren- en persoonlijk leed, waarvoor wij ons medeleven willen betuigen aan betrokken families, geeft het een algeheel gevoel van onbehagen en onveiligheid binnen de samenleving.

Op 4 oktober 2023 heeft het college in haar antwoord op onze vorige schriftelijke vragen hieromtrent aangegeven met de provincie in overleg te gaan of ook in onze gemeente voorlichtingsbijeenkomsten gehouden kunnen worden.

Daarnaast valt het ons op dat deze wolvenaanvallen een ongebruikelijke patroon lijken te laten zien. In veel gevallen is er nl sprake van dat enkele wolven meerdere schapen doden, maar die niet (allemaal/niet geheel) opeten. Dat is naar de mening van Lokaal Belang geen normaal wolvengedrag. Wolven doden om te eten, niet voor ‘de lol’. Daarmee zou je kunnen constateren dat de wolf/wolven die in onze gemeente op dit moment schade aanrichten als ‘probleemwolf’ beschouwd zouden kunnen worden.

Wij hebben hier de volgende vragen bij:

  1. Zijn er sinds 4 oktober ondertussen concrete plannen tot het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten in onze gemeente?
  2. Bent u het met ons eens dat wolven die meer schapen doden dan ze (kunnen) opeten afwijkend gedrag vertonen en daarmee als probleemwolf kunnen worden bestempeld?
  3. In de EU wetgeving staat dat de wolf niet verstoord of bejaagd mag worden in zijn natuurlijke habitat. De natuurlijke habitat van een wolf is bosrijk gebied en steppegebied. Bent u het met ons eens dat een wolf/wolven die zich in agrarisch cultuurgebied bevinden zich niet in hun natuurlijke habitat bevinden?
  4. Zijn de in vraag 2 en 3 gestelde zaken voor de gemeente reden om met de provincie contact op te nemen om te bezien in hoeverre dit aanknopingspunten of ingangen geeft om de wolf hier wel actief te gaan verjagen of bejagen?


Wij ontvangen graag uw antwoorden per vraag individueel beantwoord.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Ingrid Lether

20-1-2024