Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen Lokaal Belang noodfonds ondernemers

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang een schriftelijke vraag aangaande een Noodfonds voor ondernemers.

Sinds 13 november 2021 zijn er door de landelijke overheid zware maatregelen doorgevoerd waardoor ondernemers en instellingen opnieuw te maken kregen met minder of geen inkomsten. Daar zijn uiteraard ook ondernemers uit de gemeente Barneveld hard door getroffen. Ondanks het feit dat er sinds vorige week een aantal versoepelingen zijn doorgevoerd, bereiken Lokaal Belang berichten dat een aantal ondernemers in onze gemeente het erg zwaar hebben. De reserves zijn op, er kan geen geld meer geleend worden bij financiële instanties en het zal nog maanden duren voordat er weer gespaard kan worden en er positieve cash stromen zijn. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat een lokale overheid alles doet wat mogelijk is om ondernemers in de breedste zin van het woord die hulp nodig hebben, te helpen om daarmee ondernemingen te behouden. Dat is ook goed voor het behoud van werkgelegenheid en goed voor de ondernemer die buiten haar of zijn schuld getroffen is door de laatste lockdown of de consequenties van coronamaatregelen.

Steeds meer gemeenten in Nederland bieden ondernemers en instellingen noodfondsen aan met steunmaatregelen om de getroffen ondernemers te ondersteunen.

Lokaal Belang denkt daarbij aan het verstrekken van leningen van maximaal Euro 15.000,-. Dit moet een renteloze lening zijn voor de duur van vier jaar.

De groep ondernemers die aanspraak kan doen op het noodfonds is te omschrijven als:

  • Gevestigd in de gemeente Barneveld
  • Ondernemers die geen beroep doen op de TOZO-uitkering, kredietverstrekking of de Bbz (besluit bijstand zelfstandigen)
  • Ondernemers die geen financiële reserves hebben. Het spaargeld is minder dan Euro 10.000,-
  • Ondernemers die aannemelijk kunnen maken dat de covid-crisis de oorzaak is van hun financiële problemen.

1. Lokaal Belang vraagt het college of het college het met Lokaal Belang eens is dat het een goede zaak zou zijn een bedrag beschikbaar te stellen voor het verstrekken van leningen op grond van bovengenoemde criteria?

Indien dit het geval is zal Lokaal Belang alle partijen uit de gemeenteraad uitnodigen om een gezamenlijke motie in te dienen bij de komende raadsvergadering om e.e.a. mogelijk te maken.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang
Mijntje Pluimers
 

Barneveld, 27 januari 2022