Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen Lokaal Belang Woningbouw Oud Vellerseweg Barneveld

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande woningbouw in een autoluwe woonwijk aan de Oud Vellerseweg.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de voortdurende vraag naar woningbouw in een betaalbaar segment, zoals ook onlangs weer in de Barneveldse Krant werd opgetekend uit de mond van de voorzitter van de jongerenraad. Het lijkt Lokaal Belang daarom het uitgelezen moment om een project te draaien wat buiten de gebruikelijke Barneveldse kaders ligt.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat de gemeente Barneveld een gemeente is waar het hebben van een woning niet alleen iets is voor “the happy few”. Daarom zetten wij in op diversiteit in woningbouw en woningprijzen met als doel een grote diversiteit aan inwoners, hetgeen onze dorpen nog mooier en leefbaarder zal maken.

In de driehoek Oud Vellerseweg, Hessenweg en spoorlijn Barneveld-Ede ligt een, wat Lokaal Belang betreft, unieke kans voor vernieuwende woningbouw. In de afgelopen tijd hebben wij contact gezocht met de eigenaar van de percelen, BPD bouwfonds gebiedsontwikkeling (hierna BPD). Tijdens deze gesprekken bleek ons dat er bij hen een perceptie bestaat over wat er wel en niet mogelijk is in Barneveld, en dan met name op het gebied van parkeernormen en filosofie op mobiliteit. Dit zou hen ervan kunnen weerhouden om een voor Barneveld uniek concept neer te leggen.

Ons idee voor het betreffende gebied is ingegeven door de ligging dicht bij de snelfietsroute door de wijk Veller, de nabijheid van treinstation Barneveld-Zuid en de waarschijnlijkheid van de nieuw aan te leggen rondweg op loopafstand. Hier zou een wijk gebouwd kunnen worden met een parkeernorm (flink) onder 1, waarbij de kleine hoeveelheid parkeerplaatsen aan de rand van de wijk worden gesitueerd. Hierdoor hoeft er geen (brede) weg het gebied te doorkruisen. Verder kan er, ons inziens, een extra parkeervoorziening (exclusief voor deze wijk) worden ingericht aan de Zijdehoenderlaan, op loopafstand met een directe aansluiting op de vermoedelijke locatie van de nog aan te leggen rondweg. Hier zou bovendien een deelauto oplossing kunnen worden toegevoegd. In onder andere de gemeente Nieuwegein worden ontwikkelaars contractueel verplicht een deelauto project op te zetten bij wijken met een lage parkeernorm. En waarom ook niet, een lage parkeernorm geeft veel uitgeefbare grond en is daarom gunstig voor een ontwikkelaar.

Binnen het plangebied ontstaat er veel ruimte voor dichtere bebouwing, er hoeft geen brede weg, met fietsstroken en parkeervakken aangelegd te worden door de volledige wijk. Dichtere bebouwing zal leiden tot betaalbaarder bouwen. Bovendien ontstaat er ruimte voor een zeer groene, parkachtige omgeving waar kinderen veilig buiten spelen. De rand langs de spoorweg zou zich zeer goed lenen voor wat hogere bouw, waarbij appartementen en studio’s voor de hand liggen, hier kunnen we jongeren zelfstandige woonruimte bieden.

Door aan de voorkant duidelijk te zijn over de specifieke randvoorwaarden die gelden voor het wonen in deze wijk -o.a. geen auto naast of voor je huis, ook niet die van jezelf- is het een vrije keuze of je dat over hebt voor het wonen in een park op enkele passen verwijderd van het treinstation. Op andere plekken in de gemeente kunnen vervolgens weer andere keuzes gemaakt worden die dichter liggen bij wat in Barneveld gebruikelijk is. Wij begrijpen dat in een gemeente als Barneveld er veel mensen noodzakelijkerwijs aangewezen zijn op hun auto. Dat is niet de discussie, wie een auto voor de deur moet of wil hebben moet ook aan de beurt komen. Maar voor hen is dit idee niet geschikt. Toch denken wij dat er ook een groeiende groep mensen, met name jongeren, andere keuzes wil maken.

Wij hebben onze ideeën voor het onderliggende gebied getoetst bij de eigenaar van de grond, zij zijn immers professional hierin. Technisch gezien zou één en ander goed mogelijk zijn. Sterker nog, er zijn voorbeelden te zien waarin belangrijke elementen uit het idee al eerder zijn uitgevoerd door BPD.

Wij stellen de volgende vragen:

  1. Is het college, net als Lokaal Belang, bezorgd over het betaalbaar en bereikbaar houden van woningen voor alle doelgroepen?
  2. Is het college bereid, verder dan nu, ‘out of the box’ te denken wat betreft woningbouw?
  3. Durft het college een specifieke wijk toe te voegen aan onze gemeente waar andere keuzes gemaakt worden betreffende mobiliteit?
  4. Ziet het college mogelijkheden om, net als andere gemeenten, het aanbieden van deelauto’s door de ontwikkelaar te verplichten bij het ontwikkelen van een wijk?
  5. Is het college bereid het bovenbeschreven plan te bestuderen en te onderzoeken, met de grondeigenaar?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang
Gert Hein Kevelam
Sjoerd van Amerongen