Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Spreektekst Gert Hein Kevelam bij de zienswijze Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Voorzitter, het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie, NPRD en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, NRD. De grootste werkgever van onze gemeente, die bovendien handelt in vrede, heeft misschien onze hulp nodig. Daarbij past wat ons betreft een positieve grondhouding. Dat vooral. Maar er is niemand die ons gebied zo goed kent als wij, de inwoners van de gemeente Barneveld. Daarom moeten we wel een dringend of misschien zelfs dwingend advies kunnen meegeven. Barneveld West is niet geschikt voor een nieuw te bouwen kazerne, dat lijkt ook van de baan. Ook een kazerne in transitiegebied is niet realistisch en om meerdere redenen onwenselijk wat ons betreft. Blijft over de uitbreiding en revitalisering van een bestaande kazerne, namelijk die in Stroe. Wij vinden dit in de basis een goed idee. Wel moeten te verwachten problemen daarbij worden opgelost en mag er gerust een plusje overblijven voor onze inwoners. Ik noem A1/A30, netcongestie en stops op de bestaande spoorverbindingen. In concreto Station Stroe en een stop in Barneveld Noord op de intercity verbinding Amersfoort – Apeldoorn.

Er is al veel over gezegd in de commissie van 2 weken geleden. Dat hoef ik niet te herhalen want dat staat zeer helder en goed beschreven in de zienswijze die het college als concept bij de stukken heeft gevoegd. Wat ons betreft een zienswijze waar wij geheel achter kunnen staan. Temeer daar wij op dit moment nog spreken over een plan, een lobby, een visie, waar de gehele uitvoering nog van plaats moet vinden. Verder in het traject moeten wij eens hardop dromen wat er nog meer voor kansen liggen, omdat wij bij Lokaal Belang graag in kansen denken. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw heeft een gelijksoortig traject de dorpen Stroe, Garderen en Voorthuizen namelijk een grote duw in de rug gegeven op heel veel gebieden. Maar dat komt later wel.

Dus wat Lokaal Belang betreft: Ja, maar we moeten meevliegen in de cockpit en zeker niet in de passagiersstoel. Dank u wel voorzitter.


De behandeling van de concept-zienswijze vond plaats in de raadsvergadering van 7 februari. Deze kunt u terugkijken op de website van de gemeente: https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/d33bcf0c-fd61-40e5-9d45-b4dfb09e7882

Barneveldse Krant 9 februari: Raad eensgezind tegen bouw nieuwe kazerne Defensie: ‘De Glind geen optie’

Foto/afbeelding: uit het participatieplan MER en NRD