Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Standpunt LB over afvalscheiding

De inwoners van onze gemeente doen al jaren goed hun best om afval te scheiden. Vanuit afvalverwerkers horen wij dat ook terug; de gemeente Barneveld doet het best netjes. Het is daarom jammer dat de gemeente nu voor de 4e keer op rij de afvalstoffenheffing verhoogt. Na de 2e keer beloofde het college nog het bij deze verhoging te laten. Maar er kwam een 3e keer. Lokaal Belang heeft toen voorstellen ingediend om deze verhoging ongedaan te maken. Helaas hebben die voorstellen het niet gehaald. Nu zelfs een 4e verhoging. Naast alle kostenstijgingen kom dit er nog eens bij.

Wij begrijpen goed dat je als gemeente niet alles in de hand kan hebben, maar op deze manier verlies je draagvlak bij de samenleving voor het scheiden van afval. Wij willen graag een gemeente die er actief bovenop zit om de belastingen zo laag mogelijk te laten zijn en waar inwoners een redelijke bijdrage leven aan het milieu. Een goede dienstverlening hoort daarbij.

Op sommige plekken zal een centrale inzamelplaats in de wijk een vervanging van vier kliko’s kunnen zijn. Maar ook dit heeft een keerzijde, men zal de wijk door moeten om het huisvuil kwijt te raken, ook minder mobiele mensen. Daarom kan dit middel alleen in specifieke gevallen worden ingezet. 

Lokaal Belang is een tegenstander van het invoeren van ‘Diftar (inwoner betaalt per kilo aangeleverde hoeveelheid afval). Het risico op afvaldumping in de natuur is hierbij aanzienlijk, evenals de natuurschade. Maar ook dat inwoners hun afval in de kliko’s van anderen dumpen. Heel ongewenst.

Lokaal Belang wil daarom al jaren dat er regelmatig wordt geëvalueerd of het huidige beleid van afvalscheiding met maar liefst 4 kliko’s (bronscheiding) wel het meest efficiënt en doelmatig is. Tevens wil Lokaal Belang dat er onderzocht wordt of afvalscheiding achteraf (nascheiding) niet beter is voor het milieu en goedkoper is voor zowel inwoners als de gemeente zelf. Vele gemeenten gingen ons al voor. Indien blijkt dat dit het geval is dan dient de gemeente daar adequaat naar te handelen en kan het aantal kliko’s terug.

content image

Standpunt LB bij stelling 5 (BK27feb): "Barneveld moet inzetten op het achteraf scheiden (nascheiding) van huisafval, zodat er geen vier kliko’s meer nodig zijn"