Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Standpunt LB over vuurwerk

Lokaal Belang is geen voorstander van een volledig vuurwerkverbod. In de nacht van 31 december op 1 januari wordt er in Nederland traditiegetrouw vuurwerk afgestoken. Dit is een mooie traditie waar vele mensen veel plezier aan beleven. Maar deze traditie is alleen houdbaar als we ons allemaal aan de juiste voorschriften houden; dus op de juiste tijd, op de juiste plaats en legaal vuurwerk.

Lokaal Belang vindt vuurwerkvrije zones belangrijk. Zo moet er rond verpleeg- en verzorgingshuizen, kinderboerderijen, dierenopvang, hulpverleningscentra, etc. een vuurwerkverbod van kracht zijn waar ook op gehandhaafd dient te worden. Zij die zorgen voor onze veiligheid, zijn geen schietschijf. Waar rust moet zijn, zoals bij tehuizen en dierenopvangplaatsen, moet deze rust zoveel mogelijk gewaarborgd worden. 

Ook het afsteken van vuurwerk op tijden die niet zijn toegestaan, moet streng worden aangepakt. 
Het grootste probleem ziet Lokaal Belang in de verkoop en het gebruik van illegaal vuurwerk. Dit is tevens het hardnekkigste en moeilijkst te voorkomen probleem. Een landelijk probleem wat jaarlijks tot enorme ellende in menig gezin in de samenleving leidt. Natuurlijk willen we graag strenge handhaving hierop, maar van onze agenten en BOA’s mogen we niet meer verwachten dan hun maximale inzet. Een belangrijke rol hierin is, naast goede voorlichting, dan ook weggelegd voor ouders en verzorgers. Gezond verstand komt (soms pas) met de jaren, tot die tijd moeten wij onze jongeren blijven wijzen op de grote risico’s die illegaal vuurwerk met zich meebrengt.  

Een apart hoofdstuk is het carbidschieten. Op oudejaarsdag is het op diverse plaatsen in onze gemeente al jaren gebruik om gezellig samen te komen en daarbij de carbidbus voor de dag te halen. Mooi, één keer per jaar op van tevoren aangewezen plaatsen, ook dit moet mogelijk blijven wat Lokaal Belang betreft. Maar ook hier geldt: alleen op oudejaarsdag en op de aangewezen plek. 

Zoals het standpunt over vuurwerk is, zo ziet Lokaal Belang de hele samenleving voor zich. Rekening houden met elkaar (vuurwerkvrije zones), respect voor tradities (carbidschieten), vrijheid waar dat mogelijk is (legaal vuurwerk op de juiste tijden) en streng waar dat moet (illegaal vuurwerk). Op deze wijze kunnen wij onze toch al prachtige gemeente nog mooier maken.