Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Standpunt Lokaal Belang: gratis parkeren Barneveld-centrum?

Gratis parkeren in het centrum van Barneveld klinkt als een sympathiek idee, heel gastvrij, goed voor de consument en dus goed voor de winkeliers en andere ondernemers daar.
Toch vindt Lokaal Belang dit geen goed idee. 
Werknemers in het centrum, denk aan werknemers van het gemeentehuis of uit het winkelgebied, zijn vaak als eerste ter plaatse en nemen voor de rest van de dag de gratis parkeerplekken in. Daarnaast zullen treinreizigers die vanaf Barneveld-Centrum reizen, de gratis parkeerplaatsen in het centrum al vroeg in gebruik nemen en  zijn dus de hele dag bezet. De zgn. langparkeerders.

Een bescheiden vergoeding per uur, zoals dat nu het geval is, zorgt ervoor dat parkeerplaatsen vrij blijven voor mensen die komen winkelen en genieten in de horeca en dus de lokale economie stimuleren. 
Zo gesteld is het dus juist zinvol voor de ondernemers om een kleine parkeervergoeding in rekening te brengen. Wij dragen het winkelcentrum en haar ondernemers een warm hart toe en willen dat zij behouden blijven voor het centrum. Op de Vetkamp hebben we een prima faciliteit voor langparkeerders. 

Maar is nog iets dat meespeelt: Omdat Lokaal Belang een gedegen financieel beleid voorstaat is de opbrengst van het parkeergeld niet onbelangrijk. Vrijstelling van parkeergelden zou dus betekenen dat dit een gat in de begroting zou veroorzaken die dan op een andere wijze gedicht moet worden. Parkeren mag geen melkkoe worden, maar de opbrengst van de parkeergelden komt tevens ten goede aan de samenleving en dat vindt Lokaal Belang waardevol. Lokaal Belang ziet uit naar de nieuwe parkeervisie, die voor dit voorjaar is aangekondigd. Een innovatievere manier van parkeergeld innen kan er toe leiden dat de slagbomen bij diverse parkeerplaatsen verdwijnen. Ook controle door BOA’s zou niet nodig moeten zijn als we het parkeer- en controlebeleid moderniseren. BOA’s moeten er primair zijn voor de openbare orde en veiligheid.

Lokaal Belang vindt gratis parkeren een gastvrij gebaar naar de consument, maar er kleven ook nadelen aan, zoals langparkeerders. Kortom, betaald parkeren, ja. Maar het kan wel een beetje moderner en efficiënter.