Gemeente Barneveld

 Politieke partij

"Uit de raad" - 5 juli 2023

Zo’n laatste raadsvergadering voor het zomerreces wil nog wel eens een vergaarbak worden van allerlei onderwerpen die nog snel even geregeld moeten worden. De agenda gaf deze keer een ander beeld. Twee bestemmingsplannen, Locatie Asielzoekerscentrum (AZC) en het Groeidocument Regionaal Perspectief Landelijk Gebied Foodvalley (RPLG).

Eén van de mooiste momenten van de avond vond al vroeg na de gong plaats. Het onderwerp was de locatiekeuze voor het AZC. Omdat de Burgemeester ook portefeuillehouder is van (een deel van) het onderwerp gaf hij de voorzittershamer over aan de nestor van de raad. Hierdoor kwam raadslid Knapen (de nestor van de raad) na een maandenlange periode van ziekte op mooie wijze terug in de raad. Dat liet niemand onberoerd.

Het onderwerp zelf vroeg twee uur van de tijd van de geachte aanwezigen. Belangrijkste discussie ging over een amendement (een dwingende aanwijzing) van SGP, Lokaal Belang en Burger Initiatief. Er is contractueel afgesproken dat de periode dat het AZC gevestigd gaat worden aan de Nijkerkerweg maximaal 10 jaar betreft, behalve als een toekomstig college over acht jaar anders beslist. Het amendement van de genoemde partijen ziet erop dat deze periode maximaal tien jaar is en niet verlengd kan worden. Met als argument; Een AZC in jouw buurt kan als belastend ervaren worden, dus over tien jaar is een andere buurt aan de beurt (als er dan nog steeds behoefte is aan een AZC). Enkele partijen vonden dit wat al te stellig en zouden de beslissing liever over laten aan de toekomstige raad. Het amendement werd aangenomen, waardoor tien jaar dus tien jaar is.

Er kwamen nog enkele moties en een amendement van de VVD langs die het niet haalden onder andere vanwege onmogelijkheid in de uitvoering. Ook was het, niet voor het eerst de laatste tijd, lastig om feit en fictie te scheiden voor de liberalen, hetgeen de moties niet geloofwaardiger maakte. Verlichting van de fietspaden rondom het AZC, ook een VVD-motie, werd - op PRO98 na - unaniem gesteund. 

Het bestemmingsplan Walhuisweg begon ruim een uur later dan gepland. De eerdergenoemde Knapen wist met kindertekeningen aan te tonen dat een kerk een spits heeft. Een spits die volgens de Provincie niet geplaatst kan worden op de nieuw te bouwen kerk omdat dit ten koste gaat van 22 minuten wind in de wieken van de Puurveense molen (mind you; per jaar!). Dit vonden de Staatkundig Gereformeerden, en met hen Lokaal Belang, ChristenUnie en Burger Initiatief, wat al te gortig. Hun amendement zei, in zeer juridische taal, dat er gewoon een torentje op de kerk moet worden toegestaan.  Lokaal Belang haalde, bij monde van raadslid Kevelam, nog een rijtje toezeggingen op bij de wethouder die ervoor gaan zorgen dat er tegenover 3 te kappen bomen tien nieuwe bomen terugkomen. Bovendien zegde de wethouder toe dat hij zich in wilde zetten om lelijke knot van enkele elzen te voorkomen.

Het RPLG is een document dat ervoor moet zorgen dat de juiste keuzes gemaakt gaan worden in het landelijk gebied van Foodvalley. Er gaat in de komende jaren nogal wat gebeuren in dit gebied, waar de agenda van de landelijke overheid soms op gespannen voet staat met de visie van de betreffende gemeentes. Lokaal Belang bracht, samen met Pro’98, een motie in die ervoor moest zorgen dat de bodem (grond en water) de start van alles zou moeten zijn. Zonder goede bodem geen goed leefklimaat, maar ook geen goede basis voor de landbouw of welke andere sector dan ook. De motie haalde het niet. Het RPLG was voor de lokaal sterk in de landbouw gewortelde partijen SGP, CU, CDA en VVD het moment om de nodige amendementen in te dienen met betrekking tot de agrarische sector. Deze amendementen haalden allen een meerderheid niet in de laatste plaats vanwege de brede steun van de genoemde vier partijen. Het betreft een groeidocument, de volgende versie zal weer even gretig gelezen en geamendeerd worden.

Het einde van de avond was ingeruimd voor het afscheid van griffier Iede Bakker. Vijf jaar lang diende hij de Barneveldse zaak door de raadsleden (en ook het college) bij te staan in hun werk en het smeermiddel te zijn tussen raad en coalitie. Hij gaat zijn carrière vervolgen in Den Haag bij de Kiesraad. Mooie woorden vielen hem ten deel. Dat hij hard had gewerkt werd gemeld, maar wisten we al. Dat hij zangles had gehad van Pearl Jozefzoon was nieuwe informatie. Ook dat het Urker Mannenkoor vele verschijningsvormen kent was niet bij iedereen bekend. Het koor met de naam “Hallelujah” was het koor waar Bakker ooit zong. Waardoor “Soli Deo Gloria”, “Eiland Urk” “Siloam” en “Oud Hallelujah” toch wat daalden in aanzien deze avond. Om maar te zwijgen van “Adoramus” en ”Excelsior” die ook vrouwen toelaten tot de edele zangkunst.