Gemeente Barneveld

 Politieke partij

"Uit de raad" - 13 december 2023

Waren het de vorige raadsvergadering nog gevulde koeken die de honger van de raadsleden moest stillen, deze maal dienden bonbons van een gerenommeerd Barnevelds bedrijf dit doel. Verder geen frivoliteiten, gewoon hard aan de slag was het devies. Allereerst met het dossier SDVB. SDVB is al lange tijd in en aan de slag met de gemeente om uitbreiding van haar sportpark gerealiseerd te krijgen. Op het financiële deel van dit plan moest vanavond een spreekwoordelijke klap worden gegeven.

Er was het nodige mis gegaan in de voorafgaande tijd. Belangrijke onderdelen, een BTW-component en een tussentijdse prijsactualisatie, waren in de vorige collegeperiode over het hoofd gezien. Hierdoor werd het aanvankelijke plan aanzienlijk duurder. Ook waren er wat nieuwe inzichten toegevoegd, kortom, de discussie ging over het slijk der aarde, geld dus. Gemeentelijk werd de grootste hap van de kostenstijging opgehoest. Maar er bleef een verschil van € 380.000,-. Delen dat verschil, zo sprak het college, elke vereniging draagt immers bij aan uitbreiding van haar voorzieningen. Aan SDVB zijde kon het deel van € 190.000,- op tafel komen door inbreng van geld, eigen werkzaamheden, besparingen of aanpassingen van het project. Hierover waren beide partijen het wel eens.

Waar men het niet over eens was is de vraag: Wat als SDVB de benodigde € 190.000 niet op tafel zou krijgen? Middels een amendement wilde de voltallige oppositie (Pro98, CDA, VVD en BI) dat er dan in gezamenlijkheid gezocht zou worden naar het resterende bedrag, maar dat de gemeente hier uiteindelijk hoofdverantwoordelijk voor zou zijn. De voltallige coalitie (SGP, Lokaal Belang en Christen Unie) vond dit te gemakkelijk. Als SDVB uiteindelijk niet het totale bedrag op tafel zou krijgen zou er gesneden moeten worden in het plan. Wel vond men, door middel van een motie, dat de gemeente een open en constructieve houding aan zou moeten nemen om besparingen en aanpassingen van SDVB te accepteren en mee te helpen realiseren.

Het debat kwam steeds terug op het feit dat de gemeente SDVB nooit zou kunnen verplichten om haar geld in dit project te stoppen. Hoewel met name Wouter de Kool (CU) zeven keer probeerde uit te leggen dat dat ook niet hoefde, je kunt immers altijd snijden in het plan, wilde deze boodschap niet landen bij diverse indieners van het amendement. Ook wethouder Pluimers deed nog een poging om langs deze lijn wat orde in de discussie te brengen. Uiteindelijk was men het erover eens dat men het oneens was, en daar kon men de stemming mee in. Het amendement van de oppositie werd verworpen, de motie van de coalitiepartijen aangenomen. Het raadsvoorstel werd aangenomen.

Het volgende agendapunt betrof het Integraal Veiligheidsplan. Een plan waar niets op aan te merken was, aldus Elvia van den Berg (Pro’98) in haar bijdrage. Dat lieten de overige raadsleden zich geen twee keer zeggen. In hun bijdragen hadden zij, vaak minutenlang, inderdaad niets aan te merken op het veiligheidsplan. VVD vroeg nog in een motie om de veiligheidsdag van eens in de vier jaar naar eens in de twee jaar te brengen. Nou vooruit, sprak Burgemeester van de Tak, maar dan wel als de tweede veiligheidsdag een veiligheidsdagje wordt. Motie aangenomen.

Bij het agendapunt van het rekenkameronderzoek betoogde Henri Buitenhuis (CU) dat de rekenkamer, als verlengstuk van de raad, juist en tijdig van informatie moet worden voorzien. Zeker als zij een door de raad opgedragen opdracht uitvoert. Wethouder Oosterwijk betreurde het dat er op dit punt inderdaad afgelopen zomer iets fout is gelopen en beloofde zijn best te doen dit eenmalig te laten zijn.

Het afscheid van Griet van Veldhuizen, de enige vrouwelijke bode, werd vervolgens gemarkeerd. De Burgemeester hield het netjes in zijn toespraak voor Griet. Judith van de Wildenberg (BI) ging een stuk verder op de weg van onthullingen in de privésfeer. Uiteindelijk schiep zij een beeld van een dame gehuld in geitenwollensokken liggend op een schapenkleed voor de open haard. Griet vond het allemaal prima. Ze kreeg hortensia’s en andere bloemen terwijl ze nergens op gerekend had, dus alles was winst. 

De volgende raadsvergadering is woensdag 7 februari. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.