Gemeente Barneveld

 Politieke partij

"Uit de raad" - 27 september 2023

Na tweeëntwintig jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd…. Boudewijn de Groot zong het in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Dezelfde eeuw waarin Jan Willem van den Born voor het eerst werd beëdigd door locoburgemeester David van Boven, in 1989 om precies te zijn. Na tweeëntwintig jaren raadslidmaatschap (inderdaad niet aaneengesloten zoals de snelle rekenaars al hebben ontdekt), nam hij woensdag 27 september afscheid van de gemeenteraad van Barneveld. En zoals het lied van de Groot verder gaat; hij heeft nog wel wat mooie idealen, wie ze hebben wil die mag ze komen halen, vooral jonge mensen vinden ze nog fijn. Eigenlijk zijn die idealen gevat in de US Declaration of Independence; Life, Liberty and the pursuit of Happiness. Het recht op het leven, vrijheid en het recht op het nastreven van geluk. Maar voordat dit afscheid kon plaatsvinden moest er eerst nog vergaderd worden door de dames en heren raadsleden.

In de vorige vergadering was er afscheid genomen van griffier Bakker. Op deze vergadering kon zijn opvolger worden aangewezen. Marlies Bongers gaat op interimbasis deze taak vervullen. Toen ook de rekenkamer was ingesteld en de onderzoekscommissie naar de geloofsbrieven van Ingrid Lether (beoogd nieuw raadslid voor Lokaal Belang) was goedgekeurd kon het meer politieke deel van de avond worden behandeld.
Te beginnen met de Flying Bikes. De fietscrossclub vertrekt uit Kootwijkerbroek om een paar kilometer verderop door te gaan met waar ze heel goed in zijn: hard fietsen op een hobbelige baan. Daarover, en trouwens over de hele verhuizing, was geen discussie. Het ging om wat er achterbleef. De raad heeft lange tijd geleden bepaald dat het te verlaten terrein € 560.000,- moet opbrengen. Dat is op zich goed mogelijk, maar de Kootwijkerbroekse gemeenschap heeft mooie plannen met deze locatie zo middenin het centrum. Plannen die misschien niet leiden tot een maximale opbrengst. In de commissievergadering twee weken geleden sprak Wethouder Pluimers over de ambitie om € 560.000,- te genereren met de grond. Ho, ho, zei de raad. Het gaat niet over ambitie, het gaat over een afspraak. De Wethouder schonk klare wijn. De grond gaat €560.000,- opbrengen. Dat was wat de raad wilde horen en daar kan iedereen nu verder mee.

Hierna bestemmingsplan Postweg in De Glind. Er komt, op het oude voetbalveld, een wijk die door de toekomstige bewoners zelf ontwikkeld wordt. Dat is een vrij unieke constructie in de gemeente, maar dat kan wel eens een mooi instrument voor de toekomst worden. Het debat ging uiteindelijk vooral over het feit of deze nieuwe wijk de bestaande reguliere bouwplannen niet zou doorkruisen. De wethouder was hier net zo duidelijk over als hij ook twee weken eerder al was geweest. Dit project gaat geen effect hebben op de gefaseerde groei van De Glind. De Glind gaat dus een nieuwe wijk krijgen met een nadrukkelijke focus op ecologisch verantwoord leven en daarnaast kan De Glind groei tegemoetzien door gefaseerde bouw in, of grenzend aan, de dorpskern.

Als laatste bestemmingsplan De Lanen Oost in Barneveld. Een logische uitbreiding op een even zo logische plek. Hoewel, er heeft wel een enorm traject aan onderhandelingen aan ten grondslag gelegen. Maar daar ging het deze avond niet over. Christen Unie, Pro98 en het CDA dienden een motie in waarin zij vroegen nu alvast te anticiperen op (uitbreiding van) een nog te bouwen school door hier grond voor te reserveren. Ervaring leert namelijk dat in een nieuwe wijk na een kleine tien jaar de school te klein is, vaak is er dan geen of beperkte ruimte rondom de school om dit probleem op te lossen. Hoewel Lokaal Belang sympathie en begrip zei te hebben voor de motie wierpen zei, bij monde van Gert Hein Kevelam, bezwaren op tegen dit alles. Geld is een schaars goed, dat weet de Barneveldse gemeenteraad steeds beter. Met dit in het achterhoofd wilde Lokaal Belang weten wat de financiële consequenties zijn van deze motie. Die was op de korte termijn niet te geven, maar zeer zeker wel aanwezig. Grond jaren reserveren om een toekomstig probleem te tackelen gaat iets doen met de betaalbaarheid van de wijk, zo sprak de wethouder. Toen ook SGP haar bedenkingen had bij de motie werd deze voor dit moment teruggetrokken. Later zal er opnieuw naar gekeken kunnen worden.

Toen was het tijd voor toespraken en bitterballen. En ook voor een onderscheiding. Jan Willem van den Born ontving het gemeentewapen in goud wat hem werd opgespeld door de burgemeester. Wij nemen afscheid van één van de langstzittende raadsleden uit de geschiedenis van de Barneveldse Gemeenteraad, zo sprak hij. Hoewel “langstzittende” een rare term is om Jan Willem te beschrijven. Zitten doet hij eigenlijk zelden. Hij beweegt voortdurend, praat, lacht, eet en drinkt goede wijn. En vooral, hij is bezig met dat waar hij in gelooft, op vrijwel continue basis: het mooier maken van de gemeente Barneveld. Een verdiende onderscheiding derhalve. Rond middernacht waren de hapjes op en verdween Jan Willem in de Barneveldse nacht, zacht zingend: “Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen die ik houd, omdat geen mens er iets aan heeft. Dat zijn de goede raadsherinneringen, die neem ik mee zolang ik verder leef”.   

De volgende raadsvergadering is woensdag 25 oktober. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.