Gemeente Barneveld

 Politieke partij

"Uit de raad" - 29 mei 2024

Soms zijn raadsvergaderingen als een feuilleton. Voor het juiste begrip moet je de voorgeschiedenis kennen. Zo ook deze woensdagavond. Er was bij de vorige raadsvergadering een staking van stemmen opgetreden waardoor de cliffhanger was, “mag er een huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Postweg in de Glind komen of gaat dat niet door?”

Maar we gaan eigenlijk iets te snel. Omdat Dianne de Kwant in blijde verwachting is, werd Rufo Petri voor de ChristenUnie als tijdelijke vervanger beëdigd. Die blijde verwachting was bij de familie Korevaar ondertussen omgezet in een daadwerkelijke geboorte. Daarom roze, want een meisje, tompoucen op de werktafels van de raadsleden.

Een andere tijdelijke invaller die beëdigd werd was Gerben Evers, die voor de VVD de langdurig uitgevallen Jarne van Schaik komt vervangen. Dat deed hij in zijn eerste optreden overigens met verve. Met vijf interrupties en drie stemverklaringen had hij zich voor de olympische spelen gekwalificeerd als raadslid-zijn een olympische sport was geweest. 

Allereerst werd er gedebatteerd over een voorkeursrecht van koop wat de gemeente had gevestigd op een stuk grond aan de Esvelderbeek. Het oog was gevallen op dit gebied nadat duidelijk werd dat dit in de stille verkoop stond. Een mooi gebied wat prachtig toegevoegd kan worden aan het al bestaande landschap en vervolgens prima als waterberging kan dienen. Lokaal Belanger Ingrid Lether zag het al helemaal voor zich: een schitterend natuurgebieden direct grenzend aan de Harselaar waar tijdens lunchpauzes mensen rondlopen en ondertussen hun boterhammen oppeuzelen. Het kan niet mooier en hulde voor de moed en daadkracht, zo sprak zij het college toe. 

De hulde vanuit Theo Bos (Lid Bos) voor dit idee was daarentegen ver te zoeken. Om zichzelf niet te belasten sprak hij voorafgaand aan zijn bijdrage uit dat hij latente belangstelling had gehad voor dit grondstuk maar dat het nooit tot een daadwerkelijke bieding is gekomen. Wel vond hij dat het aan de eigenaar is om de grond te verkopen aan wie hij of zij dat goeddunkt. Een gemeente die middels voorkeursrecht zichzelf opdringt als koper, daar zou in dit geval geen sprake van mogen zijn. Bij de stemming bleek dat het merendeel van de raad meer voelde voor de benadering van Lether dan voor die van Bos. Het voorstel werd goedgekeurd. De losse flodder in de vorm van een motie van treurnis van Bos moest het doen met slechts één voorstem, namelijk die van Bos zelf.

Daarna het vervolg van het raadsstuk over de arbeidsmigranten aan de Postweg. Al bij de vaststelling van de agenda had Lokaal Belang-captain Gert Hein Kevelam Het stuk vanuit de stemming teruggehaald naar de meningsvorming. Dit leidde tot wisselende reacties, maar zou later een cruciale rol spelen in de politieke besluitvorming rondom dit thema. In zijn bijdrage vertelde Kevelam dat de Initiatiefnemer sinds de vorige vergadering een intentieovereenkomst met een professionele partij had gesloten die het beheer en de verhuur voor haar rekening zou gaan nemen. Dit gaf lokaal Belang een veel beter gevoel over het gehele plan dan bij het aanvankelijke plan, waarbij de initiatiefnemer zelf de scepter zou gaan zwaaien. Dat gaan we niet doen, sprak Kevelam destijds.

De intentieovereenkomst stelt erg weinig voor, zo stelde Arjen Korevaar van Pro98. Dat klopt als een bus, was het verrassende antwoord van Kevelam. Maar nu wij na vandaag toch aan de bal blijven in dit project zie ik een aanknopingspunt. Juist vandaag werd er namelijk ook beslist over een verandering van omgaan met initiatieven als dit. Deze kwamen in het verleden niet, maar komen nu wel terug naar de raad als het gaat om vergunningverlening. Dus, was de conclusie van Kevelam, als we de intentieovereenkomst van deze week zien als een gebaar van goede wil dan gaan we op het moment van vergunningverlening de echte ‘proof of the pudding’ zien. Op dat moment kunnen we alsnog terugkeren op onze schreden en hebben we toch de pilot gedraaid die we zo graag eens wilden draaien.

Ja mooi, zo sprak de verraste Korevaar, maar dan wil ik wel dat er ook ruimte wordt ingericht voor enkele spoedzoekers. Toen Henk Wiesenekker (ChristenUnie) en Gert Hein Kevelam hier ook nog eens een enthousiast geluid over lieten horen, was er een serieuze verandering in het totale landschap geschapen. Pro98 wilde dan vervolgens het amendement van ChristenUnie wel steunen over het maximeren van het aantal huisvestingen in dit kader in het buitengebied. Aan het einde van de rit was er opeens een meerderheid waar er voorheen slechts minderheden waren, en een gelukkige wethouder die door kon met de pilot waar hij al zolang naar op zoek was.

Kevelam die Korevaar toesprak met de woorden: “Lokaal Belang en Pro98 maken hier samen toch maar even een plan een stuk mooier”, was nog even iets te veel voor de laatstgenoemde. Maar goed, een pasgeboren dochter, een aangenomen amendement en complimenten voor de creativiteit. Dan is het ook wel weer een keer mooi geweest, zo zal hij gedacht hebben.


De volgende raadsvergadering is woensdag 3 juli. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom