Gemeente Barneveld

 Politieke partij

"Uit de raad" - 29 september 2022

Donderdag 29 september stond er weer een gemeenteraad op het programma. Een bomvolle agenda leidde ons langs veiligheid, onderwijs, woningbouw en recreatie. Hieronder een impressie van wat er langskwam en besloten werd.

De avond begon met een initiatiefvoorstel -een door een raadslid ingebracht voorstel, compleet met financiële dekking en alles erop en eraan- van de VVD.  Het doel van het voorstel was het verhogen van de veiligheid. Een initiatiefvoorstel komt zelden langs in de raad, daarom was de waardering voor het werk groot bij alle fracties. Het voorstel zelf kon op minder enthousiasme rekenen. Uiteindelijk was alleen de eigen VVD voor en verwierp de rest van de raad het idee met de argumenten “we herkennen de situatie in Barneveld hier niet in” en “er zijn slechts nuanceverschillen met het huidige beleid”.

De Visie Verblijfsrecreatie leverde vervolgens met name op het punt van de nieuw te vormen camperplaatsen wat discussie. Enkele partijen vonden de visie op dit punt wat strak geformuleerd, maximaal 2 nachten, maximaal 5 plaatsen, minimaal 500 meter vanaf een ander recreatieterrein. Met de uitleg van de wethouder dat dit om plaatsen exclusief voor campers gaat, maar dat campers op vrijwel alle andere terreinen ook meer dan welkom zijn, ging een meerderheid van de raad akkoord. Moties (een belangrijke aanbeveling) van BI, VVD, CDA en Pro98 voor meer flexibiliteit en andere uitgangspunten voor initiatieven haalden het niet.   

De Apeldoornsestraat in Voorthuizen volgde. Vriend en vijand is het er over eens dat er dringend iets moet gebeuren aan het eerste stuk aan de oostkant van het dorp. Daarover dus geen discussie. Over het gelopen proces des te meer. Door diverse vertragingen kwam de start van het proces, de informatie aan de Voorthuizense inwoners, veel te laat op gang. Door de noodzaak van snelle verbetering van de weg, een aannemer die nu aan de gang kan en snel stijgende prijzen was er aan het einde van het proces weinig flexibiliteit om te schuiven. Gevolg, alles kwam op één hoop in de afgelopen weken. Inwoners mochten meepraten maar het gevoel dat er veel mee gedaan kon worden ontbrak bij diverse mensen. Na een “dit nooit meer” van de wethouder en een aangenomen motie (daar heb je er weer één) van Lokaal Belang, SGP en CU voor een mooi voetpad, werd het plan aangenomen. Het goede nieuws is in ieder geval dat er snel een mooie weg ligt met een fraai voetpad.

Het Masterplan Onderwijs Huisvesting werd aangenomen, waarbij een amendement (een dwingende wijziging in het voorstel) door de hele raad aangedragen, werd toegevoegd. Hierdoor ontstaat er extra fysieke ruimte voor passend onderwijs in nieuwe schoolgebouwen. Een motie van CU, Lokaal Belang en SGP om naast centrale overlooplocaties ook te kijken naar oplossingen nabij de scholen, werd ook aangenomen. Hierdoor zullen er met name in nieuwe wijken plekken gecreëerd worden waar meerdere scholen eventueel ruimtegebrek op kunnen vangen.

Als laatste in deze samenvatting belichten we het Wulperveld. Het Wulperveld is een nieuwe woonwijk in Stroe. Deze is gepland langs de Stroeërschoolweg en zal 115 woningen aan het dorp toevoegen. Het gefaseerd bouwen gaat in deze wijk plaatsvinden. Lokaal Belang is al jaren een vurig pleitbezorger van deze manier van bouwen in een kleine kern. Even uitleggen: Je gaat een groot stuk grond klaarmaken om veel huizen op te bouwen. Als je alle procedures klaar hebt begin je met de bouw. Maar je bouwt maar een beperkte hoeveelheid van het uiteindelijke aantal huizen. Zodra deze huizen verkocht zijn en er weer nieuwe behoefte bestaat in het dorp bouw je weer een aantal huizen. Dit herhaal je tot de wijk vol is. Je voorkomt zo grote pieken en dalen in de woningvoorziening. Dit zie je namelijk anders altijd terug in de scholen en de sportverenigingen door heel veel en vervolgens heel weinig kinderen. Geweldig dus dat dit gaat gebeuren in Stroe. De hele raad was happy. Toen de wethouder op diverse vragen ook nog toezegde dat nieuwe initiatieven op bijvoorbeeld de Harselaar, die gevolgen voor het spoorverkeer hebben, eerst onderzocht moeten worden op hun gevolgen, kon het plan op unanieme steun rekenen. De volgende dag is er al begonnen met de wijk, zo snel kan het gaan.

Maandelijks is er een raadsvergadering. Via de site van de gemeente Barneveld kunt u deze via een livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.