Gemeente Barneveld

 Politieke partij

"Uit de raad" - 7 februari 2024

Emmers vol bloemen stonden klaar als teken dat er bijzondere dingen stonden te gebeuren in de raadsvergadering van 7 februari. En zo was het ook. Het werd weer een memorabele avond aan het Raadhuisplein.

Marlies Bongers werd aangewezen als griffier, zoals dat heet. Ze had al een klein half jaartje warmgelopen doordat ze als interim-griffier aan de gemeente was verbonden. Een schitterende baan dat griffier zijn, zo sprak Frank van de Lubbe, toen hij zijn moment of fame later op de avond had, maar daarover straks meer. Marlies Bongers dus, die als griffier, zonder het woord interim, de raad bij gaat staan met raad en daad.

Henry Buitenhuis was vervolgens aan de beurt. De ChristenUnie-man nam afscheid als raadslid. Op en af was hij zo’n 15 jaar verbonden aan de Barneveldse raad. Nog langer dan hij in Brazilië, zijn geboorteland, heeft gewoond. In zijn speech deed de Burgemeester nog een moedige poging hem toe te spreken in het Portugees (de taal die men in Brazilië spreek), maar Henry kon het niet verstaan. Vast een kwestie van verschillende dialecten, wat gewoon voor kan komen in zo’n enorm land. De koning kwam ook nog om de hoek. Weliswaar niet in eigen persoon, maar wel doordat hij Henry Buitenhuis benoemde als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een mooie en verdiende onderscheiding.

Frank van der Lubbe van Pro’98 was het volgende vertrekkende raadslid. Zijn tussentijdse vertrek werd voor een belangrijk deel ingegeven door zijn nieuwe baan als griffier bij de gemeente Bunnik. Vaak ’s avonds en vaak overlappend met het raadswerk in Barneveld. Kiezen dus, waarbij de keuze op Bunnik viel. Menigeen ziet op tegen een “Frankloze” raad. En dat is niet alleen om zijn nuchtere en deskundige manier waarop hij naar problemen kijkt. Het is ook omdat hij er altijd voor wist te zorgen dat raadsvergaderingen niet samenvielen met belangrijke wedstrijden van Oranje. Soms via de KNVB, maar meestal gewoon in de agendacommissie. Het zijn zo van die taken die pas opvallen als ze niet meer gedaan worden, vrees ik. Ook Frank werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Waar mensen vertrekken, ontstaan weer plekken voor nieuwe mensen. En zo gebeurde het ook. In Franks plaats kwam Henri Mulder en in de plaats van Henry Buitenhuis werd Laurens Wijmenga beëdigd. Aan de fractie van Lokaal Belang werd Marcel Appelman als raadscommissielid toegevoegd. Marcel was een paar jaar geleden al raadscommissielid bij Pro’98 en heeft dus enige ervaring. Hij was er een jaar of vier tussenuit, maar het begon weer te kriebelen. Een overstap van de ene naar de andere Barneveldse politieke partij, kan dat dan? Het is zeker niet ongebruikelijk. Sommige overstappen zijn bijna ondenkbaar, daar valt een transfer van Pro’98 naar Lokaal Belang niet onder.

Daarna was het hoog tijd voor de vergadering. De Regiovisie beschermd wonen en beschermd thuis werd besproken en zonder wijzigingen unaniem aangenomen. Hetzelfde gebeurde met het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Bij dit onderwerp schreef het college tevens een zienswijze waarbij er positief gekeken wordt naar een uitbreiding en verbetering van de kazerne in Stroe. Maar dan wel graag met medeneming van een oplossing voor de verkeersproblematiek rondom A1/A30, een station in Stroe en een oplossing van de problemen op het elektriciteitsnet.

Het laatste onderwerp betrof een motie vreemd aan de agenda. Dat is een instrument voor raadsfracties om een onderwerp op de agenda te krijgen, wel moet er spoed kunnen worden aangetoond bij het onderwerp. Dit laatste overigens, ter beoordeling van de raad zelf. De motie betrof een oproep om voorlichting te verzorgen, uitbreiding van subsidie voor hekwerken te bepleiten, adequaat beheer te verzoeken en extra beheermaatregelen te bepleiten. Allemaal in het teken van de grote boze wolf. Uiteindelijk en na een tekstuele wijziging werd ook deze motie unaniem aanvaard. Judith van den Wildenberg vond overigens wel dat de niet-schuwe wolf moet worden aangepakt. Maar schieten vond ze duidelijk een stap te ver gaan. Zoals zo vaak komen de beste ideeën net iets te laat. Zo ook nu. Gewoon z’n tanden trekken leek een mooie middenweg. Maar dat kwam pas na de vergadering op, en dan telt het niet.

De volgende raadsvergadering is donderdag 14 maart. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.