Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Uitslag enquete Luilak


Inleiding
De een noemt het traditie, de ander ervaart het als ´pesten´ van inwoners; Luilak, het zeer vroeg op luidruchtige brommers door de straten van Barneveld scheuren om mensen wakker te maken en Koningsdag in te luiden. Klachten zijn er volop: veel teveel lawaai, veel te vroeg, kwetsbare mensen zoals ouderen in verpleeghuizen die grote hinder ervaren, kinderen die vroeg wakker zijn terwijl het al een intensieve dag wordt, veel te vaak langs dezelfde plekken, gevaarlijk en risicovol rijgedrag (te hard en met alcohol op rijden). Voorstanders zijn er ook en geven aan dat het mogelijk moet zijn jongeren 1x per jaar iets te laten doen wat normaalgesproken niet kan. Een traditie die ruimte en acceptatie moet houden van de samenleving.

Signalen uit de samenleving
Lokaal Belang vindt het belangrijk de verhoudingen te kennen; voor, tegen of iets daar tussenin. Raadsleden zijn tenslotte volksvertegenwoordigers en behoren de signalen uit de samenleving heel serieus te nemen en daar eventueel wat mee te doen. Lokaal Belang is daarom op 3 mei 15:00 uur een enquête op de website gestart om de mening te peilen onder de bevolking. Lokaal Belang heeft inwoners van harte uitgenodigd deze enquête in te vullen, zodat wij een zo volledig mogelijk beeld hebben van de mening van de samenleving.

De uitslag van deze enquête is dinsdag 7 mei tijdens de commissievergadering bestuur bij het agendapunt ‘rondvraag’ aangeboden. Daarbij heeft Lokaal Belang het college verzocht zich te buigen over deze kwestie en zich te verdiepen in de diverse gevoelens die er in de samenleving spelen. Daarbij hebben wij het college gevraagd om met een standpunt te komen, verwoord in een memo, hoe het lokale bestuur tegen ‘Luilak’ aan kijkt, welke voorwaarden voor een leuk, goed en veilig verloop daarbij horen en wat het college qua eventuele maatregelen nodig acht. Deze memo wil Lokaal Belang te zijner tijd graag in een commissievergadering bespreken.

Verwachtingen en pretenties
Wij vinden dat de tijd rijp is om, na jarenlange discussie, het onderwerp serieus te bespreken.
Het is bewezen dat het onderwerp enorm leeft, er is een enorme betrokkenheid. Dat zien wij ook aan de grote hoeveelheid inhoudelijke reacties over het onderwerp. Lokaal Belang vindt dat het lokale bestuur en de gemeenteraad als volksvertegenwoordigers de sterke signalen uit de samenleving, voor of tegen of er tussenin, serieus moeten nemen. Koningsdag is van en voor ons allemaal. De gemeente Barneveld kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid, maar ook in het rekening houden met elkaar. Dat is een goede zaak en wij hopen dat dat blijft.

Lokaal Belang heeft geenszins de verwachting dat alle problemen die zouden spelen met eventuele maatregelen allemaal op te lossen zijn. Lokaal Belang wil niet zomaar iets verbieden. Tradities horen er bij, maar het is wel zaak om te kijken of bepaalde zaken wellicht beter kunnen. We hopen daarmee dat de jaarlijks terugkerende discussie niet meer hoeft plaats te vinden. Niet omdat discussie niet goed zou zijn, integendeel, maar om duidelijkheid voor iedereen te creëren; iedereen weet dan wat mag, kan en leuk is waarbij er ruimte is voor elkaar, maar ook begrip en acceptatie, binnen de regels van de wet. Er wordt handhavend opgetreden waar dat nodig is.

Enquête
De enquête is gehouden van vrijdag 3 mei 15:00 uur t/m dinsdag 7 mei 12:00 uur.
Lokaal Belang heeft geen enkele pretentie te stellen dat dit een waterdichte enquête is op wetenschappelijk niveau die de ‘waarheid’ zou moeten weergeven. Lokaal Belang heeft zijn best gedaan inwoners een platform te geven hun mening kenbaar te maken. En dat is gelukt! Ruim 1600 inwoners (1613) brachten hun stem uit en gaven hun mening.
Met technische mogelijkheden was vrij goed vast te stellen dat een stem die werd uitgebracht ook daadwerkelijk bij 1 persoon hoorde. Enkele keren is er door 1 persoon meerdere malen gestemd. Dat is in deze uitslag gecorrigeerd.

Vragen
a. Geen probleem met Luilak. Het is 1x per jaar en een traditie.  Laat de jongeren gerust hun gang gaan, het hoort erbij.
b. Luilak moet 1x per jaar kunnen, maar ernstige overlast moet wel beperkt worden.  Dus de gemeente moet in overleg met de jongeren en afspraken maken. Bijvoorbeeld de starttijd verlaten, niet langs b.v. verpleeghuizen of andere kwetsbare locaties scheuren en wangedrag op de weg moet aangepakt worden.
c. Luilak is niet leuk en veroorzaakt erge overlast. De start van Koningsdag wordt hierdoor verpest. De gemeente moet ingrijpen om Luilak vanaf volgend jaar te verbieden en optreden als het toch gebeurt. 

Daarnaast was er vrije ruimte voor opmerkingen. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt.

Uitslag

  • 755 stemmen:
    Geen probleem met Luilak. Het is 1x per jaar en een traditie.  Laat de jongeren gerust hun gang gaan, het hoort erbij.
  • 300 stemmen:
    Luilak moet 1x per jaar kunnen, maar ernstige overlast moet wel beperkt worden.  Dus de gemeente moet in overleg met de jongeren en afspraken maken. Bijvoorbeeld de starttijd verlaten, niet langs b.v. verpleeghuizen of andere kwetsbare locaties scheuren en wangedrag op de weg moet aangepakt worden.
  • ​558 stemmen:
    Luilak is niet leuk en veroorzaakt erge overlast. De start van Koningsdag wordt hierdoor verpest. De gemeente moet ingrijpen om Luilak vanaf volgend jaar te verbieden en optreden als het toch gebeurt.