Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Verkiezingsdebat 3 maart: Scherp debat over windmolens

Het verkiezingsdebat in Voorthuizen begon donderdagavond met een onderwerp dat de afgelopen jaren in en buiten de raadszaal tot felle debatten heeft geleid: de mogelijke komst van windmolens in Barneveld. Inmiddels is door de gemeenteraad een structuurvisie vastgesteld en is bedrijventerrein Harselaar naar voren gekomen als geschikte locatie voor drie windturbines. Mijntje Pluimers (Lokaal Belang)  en Judith van den Wildenberg (Burger Initiatief) stonden als eerste duo tegenover elkaar om de degens ter kruisen over de stelling ‘Windmolens zijn niet welkom in de gemeente Barneveld’.

Pluimers onderschreef de stelling volmondig. ,,We zijn voor duurzaamheid, maar duurzaamheid mag nooit ten koste gaan van de gezondheid van onze mensen of leiden tot het verpesten van het landschap.’’ 

Van den Wildenberg: ,,Wat zou ik graag willen zeggen dat we geen windmolens kunnen krijgen in de gemeente Barneveld, maar helaas, helaas. We moeten iets doen aan duurzame energieopwekking en daar zijn windmolens - helaas - onontbeerlijk bij.’’

TERECHTE KEUZE Pluimers wees op de alternatieven. ,,We hebben een hoge ambitie als het gaat om zonnepanelen en met een monomestvergister heb je helemaal geen windmolens meer nodig. Ook moet een geothermie-centrale in onze  gemeente mogelijk zijn.’’

Van den Wildenberg haakte daar op in. ,,Zonnepanelen zijn zeker een goed idee. Het punt is alleen dat er niet voldoende ruimte is op het energienet om dat te verwerken. Ook aardwarmte is een fantastisch idee. Alleen, we moeten nú technieken hebben die we nú zo snel mogelijk kunnen inzetten. We kunnen niet meer wachten.’’

De locatiekeuze voor de windmolens legde de tegenstelling tussen Burger Initiatief en Lokaal Belang verder bloot. Van den Wildenberg: ,,De keuze voor Harselaar is helemaal terecht, want ze moeten of langs een snelweg of in een industriegebied, omdat je dan ook gelijk kunt aansluiten bij alle bedrijven die daar zitten.’’

Pluimers verontwaardigd: ,,Het trieste is eigenlijk dat mevrouw Van den Wildenberg aangeeft dat ze op Harselaar moeten komen voor de industrie daar. Ook is besproken dat de windenergie die daar wordt opgewekt, gebruikt zou gaan worden voor de railterminal die daar moeten komen. Dit betekent dat de inwoners de lasten krijgen en dat de lusten zijn voor degenen die de railterminal gaan exploiteren.’’

Van den Wildenberg was het daar ,,helemaal’’ niet mee eens. ,,De windenergie kan hoe dan ook veel breder worden gebruikt. Ik heb nog nergens gelezen dat die exclusief voor de railterminal zal worden gebruikt, integendeel.’’

BOEMERANG Arjen Korevaar (Pro’98) verbaasde zich over de discussie. ,,Als we niet met enige snelheid met windmolens aan de slag gaan, raken we de regie kwijt. Ons ‘nee’  kan dan als een boemerang terugkomen. De windmolens worden dan niet door de gemeente Barneveld onder onze voorwaarden geplaatst, maar de provincie zegt dan straks: ‘Gij zult daar de windmolens plaatsen’.’’

Pluimers hoorde het hoofdschuddend aan. ,,Het zou toch heel raar zijn dat wij als bevoegd orgaan om een bestemmingsplan vast te stellen alleen kunnen tekenen bij het kruisje. Dat is nonsens.’’

Op de vraag van debatleider Riekelt Pasterkamp hoeveel windmolens er kunnen komen, antwoordden Korevaar en Van den Wildenberg ‘drie’ en Pluimers ‘nul’. ,,Want er is absoluut geen draagvlak in Voorthuizen en Barneveld. Zo’n 21.000 mensen willen geen windmolens in deze gemeente. Als wij een overheid zijn die haar burgers serieus neemt, en die vertrouwen heeft in de burgers, dan luisteren we ook naar die burgers.’’ Korevaar wees Pluimers er fijntjes op dat ze dan wel het hele verhaal moet vertellen. ,,Geothermie zorgt ook voor trillingen en monomestvergisters renderen niet lekker en leveren ook nog eens last op voor de omgeving. Of dat nou de ideale alternatieven zijn, dat waag ik te betwijfelen.’’ Volgens Pluimers ziet de Tweede Kamer dat inmiddels anders.

REFERENDUM Bij de vragenronde in de zaal namen enkele uitgesproken tegenstanders van windmolens in Barneveld het woord. Een van hen vroeg zich af waarom over ‘windenergie’ geen referendum wordt gehouden. ,,Dit lijkt er nu doorheen te worden gedramd.’’ Debatleider Pasterkamp wilde vervolgens weten welke lijsttrekkers voor een referendum zijn. Alleen Pluimers stak haar hand op. ,,De wereld staat niet stil en er kan in vier jaar tijd van alles gebeuren: nieuwe inzichten, nieuwe onderzoeken, nieuwe weetjes. Dan behoor je als overheid bij te schakelen. Soms is een democratische noodrem nodig. Als ingrijpende voorstellen worden gedaan door het college of de gemeenteraad, dan moeten burgers en ondernemers echt een stem krijgen.’’

Leendert de Knegt liet namens de SGP een ander geluid horen. ,,We zijn voor participatie, dat als beleid wordt gemaakt ook wordt geluisterd naar burgers en ondernemers. Maar de gekozen gemeenteraad neemt daar uiteindelijk een besluit over. Zij kijkt ook naar het bredere belang.’’

Henk Wiesenekker (ChristenUnie) verwoordde dat anders. ,,Een referendum slaat een heel ingewikkelde discussie plat met een ‘ja’ of een ‘nee’. Nu komen de windmolens op een plek waar de meeste energie wordt gebuikt, op een industrieterrein. En het voorkomt dat Kootwijkerbroek, Barneveld, De Glind, Garderen en Terschuur in onzekerheid blijven zitten.’’


Barneveldse Krant 5 maart 2022, André van der Velde
https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/maatschappelijk/797566/scherp-debat-over-windmolens/wj9MHChk-ASTWneMdIlR1MBjNj9PUP2sUx3uk8nHPJsQMulzi8hKxbs_JdP4SeEb5PnpKvY0aYR1Gjc-RHEKWq_DEW8BWuPIEztVBEzryfoob-W_8HrjkOYqCP9BR91o